LKAB säljer maskinparken i Mertainen

1 augusti 2017

LKAB har sålt väsentliga delar av maskinparken (truckar, hjullastare och väghyvel) kopplade till dagbrottet i Mertainen, till den australiensiska Macquarie Bank.

— Genom försäljningen minskar vi underhållskostnaderna för Mertainen. Att låta maskinerna stå i fem, kanske tio år, hade varit ren kapitalförstöring. Nu kan vi, om och när förutsättningarna är de rätta, starta gruvan på ett förhoppningsvis mer hållbart sätt, med bland annat en högre grad av elektrifiering och fossilfri drift, säger Jan Moström, vd och koncernchef i LKAB.

Bedömningen är alltjämt att Mertainen inte kommer att tas i produktion under den närmsta femårsperioden, vilket bland annat grundas på gällande metallurgiska, marknadsmässiga och logistiska förutsättningar. Brytning i Mertainen ingår inte i beslutad affärsplan och bolagets strategiska plan innefattar inte heller rågods från Mertainen. 

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents