LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019

26 mars 2020

LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns tillgänglig på webbplatsen lkab.com från och med idag.

LKAB uppnådde 2019 ett starkt resultat genom en stabil produktion och gynnsamma marknadsvillkor, trots lägre leveranser. Års- och hållbarhetsredovisningen belyser hur LKAB skapar värde, påverkan i värdekedjan samt strategiska prioriteringar och investeringar i framtidsprojekt för omställningen till en mer hållbar industri.

LKAB:s ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen och hållbarhet är tydligt integrerat i affären. Arbetet med hållbarhetsrelaterade frågor redovisas integrerat samt som hållbarhetsnoter i rapporten. Noterna omfattar även ett index enligt GRIs (standards) riktlinjer.

Tryckt rapport och engelsk version
Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen på svenska kommer finnas tillgänglig i samband med LKAB:s årsstämma den 23 april och kan då beställas via lkab.com. 

En sammanfattning på engelska finns publicerad på lkab.com/annual-and-sustainability-reports. Den kompletta engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer finnas tillgänglig på lkab.com 23 april och den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig i mitten av maj.

Kontaktperson: Frida Dagertun, finansiell kommunikation. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents