LKAB överklagar EU-beslut som skadar klimatet

18 maj 2021

EU-kommissionen vill inte jämföra LKAB:s järnmalmsprodukter med stålbolagens i handeln med utsläppsrätter. Det gynnar de producenter som idag orsakar stora koldioxidutsläpp. Därför överklagar LKAB nu kommissionens klimatskadliga beslut till EU-domstolen.

Utsläppen av koldioxid blir upp till tio gånger högre när europeiska stålbolag sintrar järnmalm, alltså klumpar ihop finmald malm till sina masugnar, jämfört med användandet av LKAB:s sintrade järnmalmspellets. Produkternas grundläggande funktion i masugnarna är jämförbara, men EU-kommissionen har ändå beslutat att inte likställa dem. Det ger de stålbolag som idag släpper ut mest koldioxidutsläpp fler fria utsläppsrätter. LKAB som har de lägsta utsläppen straffas i stället genom lägre tilldelning.

– Vi har nått vägs ände. Vi har försökt i mer än fem år att påvisa för EU-kommissionen att de fattat ett beslut på felaktiga grunder. Den politik som kommissionen har genomfört i det här fallet är att medvetet subventionera stålindustrins fortsatta användning av de minst klimateffektiva teknikerna, på direkt bekostnad av de mest klimateffektiva teknikerna. Det är fullkomligt oacceptabelt sett till de enorma och snabba insatser som måste göras för att motverka klimatförändringarna, säger Jan Moström, vd och koncernchef.

LKAB, Naturvårdsverket, icke-statliga organisationer, parlamentsledamöter och den svenska regeringen har alla försökt få EU-kommissionen att ändra sin politiska ståndpunkt, eftersom det strider direkt mot EU:s miljömål. Kommissionens svar har varit vaga och svepande eftersom det inte finns någon legitim förklaring till skillnaden i behandling.

Om kommissionen i stället tog full hänsyn till det överlägset låga koldioxidavtrycket från pelletsproduktion skulle det innebära en minskning av de fria utsläppsrätterna för de europeiska stålproducenternas sinteranläggningar och en ökad tilldelning till pelletsanläggningar i Norden. Detta skulle stimulera en övergång till en mer klimateffektiv teknik globalt genom att öka stålbolagens kostnader för koldioxidutsläpp.

– Hade vår verksamhet bedömts utifrån samma riktmärke som de europeiska stålbolagen hade vi fått en del av de utsläppsrätter som stålindustrin får idag, vilket för oss skulle innebära ett tillskott i miljardklassen varje år. De pengarna hade vi gärna använt för vår omställning till koldioxidfri järnsvamp. Det vi gör nu är det största Sverige kan göra för klimatet, som ska spara utsläpp hos våra kunder motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. En enorm klimatnytta som kommer att exporteras till EU. Det är den här typen av utveckling som systemet ska gynna, säger Jan Moström.

LKAB har med stöd av Regeringen, Naturvårdsverket och EU:s regelverk ansökt om att komma in i samma jämförelsegrupp som pellets- och sintertillverkningen vid stålverken. Det skulle omedelbart innebära att stålverkens fria tilldelning för tillverkning av sinter skulle minska med en fjärdedel och på sikt komma ner på samma nivå som LKAB:s. EU-kommissionen har avslagit LKAB:s ansökan. LKAB har därför överklagat Kommissionens beslut till EU-domstolen.

Kontaktperson: Anders Lindberg, presschef LKAB, tel: +46 (0)980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Den politik som kommissionen har genomfört i det här fallet är att medvetet subventionera stålindustrins fortsatta användning av de minst klimateffektiva teknikerna.

Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB

Media

Documents