LKAB omförhandlar leverantörsavtal

9 februari 2015

LKAB har beslutat att omförhandla alla större leverantörsavtal. Detta för att säkra LKAB:s konkurrenskraft idag och framåt.

Samtliga leverantörsavtal, främst inom underhåll, konsult och gummihjulstransporter, kommer att omförhandlas omgående. Syftet är att sänka kostnaderna betydligt och åtgärden är ett led i LKAB:s program för att sänka kostnaderna generellt.  

Priset på järnmalm har fallit med mer än 50 procent under 2014 och fortsätter att falla. Det ger LKAB helt nya marknadsförutsättningar och påverkar bolagets lönsamhet.

– För att LKAB ska fortsätta vara ett lönsamt och framgångsrikt företag måste alla se om sitt hus när marginalerna minskar. Vi på LKAB och våra leverantörer måste tillsammans agera för att sänka kostnaderna, säger Tage Lundin, inköpsdirektör.

Omförhandlingarna startar den 10 februari och samtliga leverantörer med ramavtal/avropsavtal kommer att ses över och omförhandlas.

För frågor från leverantörer hänvisas till respektive kontaktperson på LKAB:s inköpsavdelning.

LKAB bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Koncernen rymmer även industrimineral, borrsystem, tågtransporter, berg- och verkstadstjänster, sprängmedels- och  fastighetsbolag. LKAB har drygt 4 000 anställda i 15 länder. Tillsammans gör vi världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

För att LKAB ska fortsätta vara ett lönsamt och framgångsrikt företag måste alla se om sitt hus när marginalerna minskar. Vi på LKAB och våra leverantörer måste tillsammans agera för att sänka kostnaderna.

Tage Lundin, LKAB:s inköpsdirektör

Documents