LKAB Minerals produkt MagnaDense utvald för mexikansk gasledning

25 januari 2017
Leif Boström (vd för LKAB Minerals) och Henri Tausch (Group President för Shawcor Pipeline Performance).

LKAB Minerals ska leverera MagnaDense till Shawcor Limiteds byggnation av Sur De Texas-Tuxpan, en rörledning för naturgas mellan Brownsville (Texas, USA) och Tuxpan (Mexiko).

Shawcor och LKAB Minerals tecknade avtalet om leverans av flera hundratusen ton MagnaDense i december 2016, för leveranser under perioden februari till oktober 2017, anpassat till produktionsplanen vid Shawcors fabrik.

— Vi valde MagnaDense tack vare dess utmärkta egenskaper och funktion, bevisat framgångsrika användning i offshore-applikationer och vår tillit till LKAB Minerals team och deras kapacitet att hantera logistiken, säger Henri Tausch, Group President Shawcor Pipeline Performance.

Peter Mörtlund, VD för LKAB Minerals Inc. som slöt avtalet kommenterade:
— Vi har en lång relation med Shawcor och har försett flera av deras projekt över hela världen med material. Det har bekräftats gång på gång att MagnaDense har en hög och jämn kvalitet som möter de krav som offshore-industrin har. MagnaDense används både som lös ballast och som aggregat i tung betong. Att vi återigen får leverera till ett stort projekt på en annan kontinent bevisar att vi är konkurrenskraftiga globalt i hård konkurrens.

Kontraktets värde är stort men summan liksom de exakta volymerna är konfidentiella.
— Det finns endast ett fåtal riktigt stora projekt i världen varje år. För LKAB Minerals är det en viktig affär som befäster vår ställning som ledande leverantör av järnmalm till industrimineralmarknaden och rörbeläggning specifikt. Vi kommer nu fokusera på att leverera våra högkvalitativa produkter i enlighet med Shawcors produktionsplan, säger LKAB Minerals koncernchef Leif Boström.

Bilder

Bilder godkända för användning i redaktionell miljö i samband med denna nyhet återfinns i LKAB:s pressrum på Cision.com.

Korta fakta

MagnaDense är en järnmalmsprodukt (magnetit) vars storleksfördelning, höga järninnehåll och densitet har anpassats för ballastering och produktion av tung betong.

Shawcor Ltd. är en global leverantör av produkter och tjänster för rörledningsproduktion och underhåll av rörledningar för olje- och gassektorn samt närliggande produkter och tjänster för den petrokemiska och industriella marknaden.

Tuxpan rörledning för naturgas kommer att bli totalt ca 800 km lång och till största del vara havsbaserad. 690 kilometer rörledning kommer att beläggas med tung betong. Infraestructura Marina del Golfo (ett samägt bolag mellan TransCanada och IEnova) kommer ansvara för driften av gasledningen på uppdrag av det statliga Mexikanska energibolaget Comisión Federal de Electricidad.

LKAB Minerals är en internationell industrimineralkoncern med en ledande position inom ett antal olika produktapplikationer. Vi utvecklar hållbara minerallösningar i partnerskap med våra kunder, med fokus på funktion och användbarhet i kundens processer. LKAB Minerals är ett helägt dotterbolag till LKAB som är en världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en betydande leverantör av industrimineraler.

Media

Documents