Händer hanterar gipsplattor

Gips för byggindustrin

Gips bryts som naturligt förekommande mineral. Men en stor del kommer som en biprodukt från koleldade kraftverk i Europa. Detta minskar i tillgång i takt med övergång från fossil energiproduktion.

LKAB:s planerade produktion av mineralgödsel är inte unik när det kommer till att producera gips. Gips är vanligtvis en biprodukt när fosfor förädlas till mineralgödsel med saltsyra eller svavelsyra.

Problemet i traditionella svavelsyraprocesser är att gipset har orenheter som gör att dess möjliga användningsområden begränsas. I våra processer ställer vi höga krav på renhet och kommer avskilja föroreningar, därför kan gipset användas till gipsskivor och cement, istället för att deponeras.