LKAB Minerals förvärvar brittiska industrimineralföretaget Francis Flower

10 oktober 2018

LKAB Minerals kommer, efter myndighetsgodkännande, att förvärva samtliga aktier i Francis Flower.

— Förvärvet av Francis Flower skapar tillväxt inom området för industrimineraler. Inom LKAB:s strategiplan avser vi att öka produktionen av järnmalm, men också att samtidigt utöka våra andra affärer, för att på sikt ha en bättre balans mellan dessa och göra oss mindre känsliga för svängningar på järnmalmsmarknaden, vilket därmed stärker LKAB som helhet, säger vd och koncernchef Jan Moström.

Men förvärvet innehåller även andra delar av strategisk betydelse, förklarar Jan Moström:
— Genom att sammanföra Francis Flower:s verksamhet med LKAB:s skapar vi en form av cirkulär ekonomi, med en tydlig koppling till LKAB:s försäljning av järnmalm. Ett av Francis Flower:s produktområden är återvinning av masugnsslagg som förädlas till mald granulerad masugnsslagg (GGBS), vilket ersätter Portlandcement i produktionen av betong och minskar koldioxidutsläppen.

Leif Boström, direktör Division Specialprodukter och koncernchef för LKAB Minerals, säger:
— Vi arbetar aktivt för att skapa en betydande tillväxt för affärsområdet industrimineraler. Vi gör detta genom organisk tillväxt inom den befintliga verksamheten, att sälja mer av de produkter vi har. Men vi investerar också i nya projekt, till exempel utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall, och slutligen använder vi förvärv som ett verktyg för att ytterligare snabba på vår tillväxt. Francis Flower stärker vårt erbjudande till marknaden genom att bredda vår produktportfölj och stärka vår närvaro inom bygg- och konstruktionsmarknaden. Vi ser synergier med ökad korsförsäljning och samordning av verksamheterna i såväl England som Sverige. Jag ser fram emot att träffa och välkomna alla nya medarbetare till LKAB.

Francis Flower har 130 anställda, finns på fyra orter

Francis Flowers (1) årliga försäljning uppgår till ca 1,3 miljoner ton mineralprodukter till ett värde av närmare 800 miljoner kronor (70 miljoner GBP), varav merparten i Storbritannien. Bolaget har cirka 130 anställda vid fyra produktionsorter i England; Scunthorpe, Wicken, Gurney Slade och Runcorn. Francis Flower har specialiserat sig på att återvinna mineraler och förädla sidoströmmar från annan mineral-produktion, samt producerar och marknadsför fyllnadsmaterial för industriell användning.

LKAB Minerals befintliga verksamhet i Storbritannien är av en snarlik storlek, med fyra verksamhetsorter och 160 anställda. Huvudverksamheten är förädling och marknadsföring av mineralprodukter till bygg-, konstruktions-, plast-, färg-, eldfasta- och gjuteriindustrierna.

2017 hade LKAB en försäljning motsvarande 23 miljarder kronor, varav LKAB Minerals andel var 2,4 miljarder kronor. Förvärvet av Francis Flower kommer därmed att medföra ett betydande tillskott till försäljningen och storleken för affärsområdet industrimineraler.

Francis Flower är ett familjeägt bolag. Huvudägare är dess nuvarande vd, Adrian Wilmott, som kommer frånträda sin roll i och med försäljningens slutförande. Han kommer kvarstå i en rådgivande roll på konsultbasis under integrationen för att stödja verksamheten. Bolaget kommer integreras med LKAB Minerals befintliga verksamhet i England under ledning av Darren Wilson som ansvarar för den brittiska och europeiska verksamheten inom LKAB Minerals.

Förvärvet behöver godkännas av österrikiska konkurrensmyndigheter. Detta förväntas inte utgöra ett hinder för affärens genomförande, besked väntas normalt inom 4–6 veckor.

Värdet på transaktionen meddelas inte av säljaren eller köparen.

Presskonferens och enskilda intervjuer

Idag, onsdag 10 oktober, kl. 14:00, anordnas en presskonferens med Jan Moström och Leif Boström på LKAB:s koncernkontor, Varvsgatan 45 i Luleå. 
 
Båda är tillgängliga för telefonintervjuer från kl. 15:00.

Fakta om Francis Flower

Francis Flower grundades på 1950-talet och har sedan dess bedrivit verksamhet inom industrimineraler under ledning och ägarskap av familjen Wilmott.

Mald granulerad masugnsslagg (“GGBS” – ground granulated blast furnace slag) framställs genom snabbkylning av masugnsslagg, varvid den granuleras till en lätt, glasig sandliknande produkt. Denna mals sedan till ett fint pulver. GGBS kan ersätta upp till 70 procent av portlandcementen i produktionen av betong, och kan därmed väsentligen minska koldixodutsläppen. Francis Flower producerar GGBS i Scunthorpe innanför British Steel:s industriområde genom att förädla deras masugnsslagg. LKAB är en betydande leverantör av högvärdiga järnmalmsprodukter till British Steel sedan 1930-talet. Francis Flower är den näst största producenten av GGBS i England.

Kalksten tillhandhålls som fyllnadsmedel för asfalt. Anhydrit tillhandahålls som bindemedel för flytande golvskikt, ett segment som man är marknadsledande inom. Andra anhydrit- och kalkprodukter säljs till jordbruksindustrin. Dolomit och marmor säljs till livsmedel-, läkemedel-, konstruktion- samt plast- och beläggningsindustrin.

Fakta om LKAB Minerals

LKAB Minerals är en internationell industrimineralkoncern med en ledande position inom ett antal produktapplikationer. LKAB Minerals har kontor, fabriker och mineralbrytning i 11 länder i Europa, Asien och USA och har cirka 300 medarbetare. LKAB Minerals omsatte 2,4 miljarder SEK 2017 och är ett helägt dotterbolag till LKAB. LKAB Minerals erbjuder mer än 30 mineraler. De viktigaste produkterna är magnetitprodukterna MagnaDense till betongproduktion och ballastering, MagnaChem till vattenrening och magnetit till järnsvamp, samt UltraCarb, MicaFort och MagniF till plaster och beläggningar. I tillägg till detta handlar, förädlar och marknadsförs mineralsand och en portfölj av andra mineraler.

Rådgivare och noter

I förvärvet och företagsbesiktningen har LKAB biståtts av Bird & Bird i legala frågor, Handelsbanken och E&Y i finansiella frågor samt Golder Associates i frågor rörande hälsa, säkerhet och miljö.

KPMG Corporate Finance agerade legala rådgivare till säljaren, TLT bistod också i legala frågor och KPMG Tax bistod säljaren med finansiell rådgivning.

Not 1: Förvärvet av företaget benämnt “Francis Flower” är ett förvärv av två legala enheter: Francis Flower (Northern) Limited och Gurney Slade Lime & Stone Co. Limited.

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents