LKAB genomför strukturförändring med fokus på järnmalmsaffären

4 december 2015

LKAB har beslutat om en ny koncernstruktur. Syftet med den nya organisationen är att sätta järnmalmsproduktionen i fokus och att säkra långsiktigt hållbar gruvdrift. Samtidigt sker förändringar av LKAB:s koncernledning. 

– LKAB står inför ett nytt läge. En förändrad omvärld med fallande världsmarknadspris på järnmalm leder till att vi måste rusta vår organisation för att klara nya utmaningar, säger vd och koncernchef Jan Moström.

I den nya koncernstrukturen delas verksamheten in i tre divisioner. En enhet består av gruva och förädlingsverk i Kiruna, en av gruvor och förädlingsverk i Malmberget och Svappavaara samt en tredje division som består av LKAB Minerals som producerar och säljer industrimineraler samt borrteknikföretaget LKAB Wassara.

– Nu ger vi tydligare ansvar och mandat till organisationen. LKAB ska vara en lönsam och långsiktigt hållbar leverantör av högkvalitativa vidareförädlade järnmalmsprodukter. Vi sätter järnmalmsverksamheten främst och skapar en enklare och mer transparent organisation, säger Jan Moström.

Som stöd till divisionerna skapas koncernfunktioner i form av Ekonomi, HR och Hållbarhet, Verksamhetssupport och Affärsutveckling samt Marknad och Logistik. Kommunikation och Samhällsomvandling blir direktrapporterande till vd. Detta leder samtidigt till förändringar i LKAB:s koncernledning.

– Den utmaning som vi har framåt och strukturförändringen i sig skapar behov av delvis nytt ledarskap. Jag vill tacka de som nu går vidare till nya uppgifter inom eller utanför företaget för deras bidrag i LKAB:s koncernledning, säger Jan Moström.

LKAB:s nya koncernstruktur börjar gälla från och med första januari 2016 och kommer implementeras i hela koncernen under helåret 2016.

Fakta om LKAB:s nya koncernledning

Jan Moström, vd och koncernchef. Anställd i LKAB sedan augusti 2015, dessförinnan produktionsdirektör för Bolidens gruvor.

Grete Solvang Stoltz, HR och Hållbarhet. Grete har varit anställd i LKAB sedan 2009 och kommer senast från befattningen HR direktör.

Leif Boström, divisionen Specialprodukter. Leif har varit anställd i LKAB sedan 1992 och kommer senast från befattningen som vd för dotterbolaget LKAB Minerals.

Markus Petäjäniemi, Marknad och Logistik. Markus har varit anställd i LKAB sedan 2005 och kommer senast från befattningen som produktionsdirektör.

Åsa Sundqvist, Verksamhetssupport och Affärsutveckling.  Åsa har varit anställd i LKAB sedan 2000 och kommer senast från befattningen som gruvchef för Vitåforsgruvan i Malmberget.

Magnus Arnkvist, född 1967, är ny produktionsdirektör Södra. Magnus har erfarenhet från ledande befattningar inom framförallt Boliden samt från andra företag inom gruvindustrin så väl i Sverige som internationellt. Magnus har varit vd för Bergteamet AB och driver idag egen konsultverksamhet. Han är utbildad gruvingenjör från Bergsskolan i Filipstad samt Luleå Tekniska Universitet. Magnus är särbo och har två barn. 

Peter Hansson, född 1970, är ny ekonomidirektör. Peter är idag personal-, kommunikations- och administrativ chef för Boliden Gruvor. Han har tidigare haft olika ekonombefattningar inom Boliden bland annat som controller, skatteansvarig samt ekonomichef för Bolidens gruvor. Peter har också bakgrund från Skatteverket. Han är utbildad ekonom från Luleå Tekniska Universitet, gift och har två barn.

Stefan Romedahl, född 1967, är ny produktionsdirektör Norra. Stefan kommer från en befattning som vd för Bolidens zinkgruva i Tara på Irland. Han har bakgrund från olika ledande befattningar inom Boliden, bland annat som gruvchef för Aitik. Stefan har också arbetat som vd för Zinkgruvan AB. Han är utbildad bergsingenjör från Luleå Tekniska Universitet, gift och har två barn.

Direktrapporterande till vd

Stefan Hämäläinen, direktör och ansvarig för samhällsomvandlingsenheten.
Kommunikationsdirektören.

Följande personer lämnar LKAB:s koncernledning

Anders Furbeck, hållbarhetsdirektör 
Frank Hojem, kommunikationsdirektör
Katarina Holmgren, ekonomidirektör 
Monica Bellgran, direktör forskning och utveckling
Per-Erik Lindvall, direktör teknik- och affärsutveckling
Peter Schmid, marknadsdirektör

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

LKAB står inför ett nytt läge. En kraftigt försämrad lönsamhet kopplat till fallande världsmarknadspris leder till att vi måste rusta vår organisation för att klara nya utmaningar.

Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Documents