LKAB emitterar gröna obligationer för att investera i omställningen

28 november 2019

LKAB har emitterat sina första gröna obligationer om totalt 2 miljarder kronor med en löptid på 5,25 år. Likviden från emissionen kommer att användas för LKAB:s investeringar i omställningen till en framtida koldioxidfri och autonom gruvdrift.

Hållbarhet är en integrerad del av LKAB:s verksamhet och strategin för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. De gröna obligationerna ger investerare möjlighet att vara med på omställningen av en industri som har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling även globalt.

– LKAB:s ambition är att skapa värde genom att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i världen. Att vi integrerar hållbarhet i vår finansiering och emitterar gröna obligationer är helt i linje med vår strategi, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Obligationsemissionen uppgår till totalt 2 miljarder kronor med en löptid på 5,25 år och består av två trancher, en med rörlig och en med fast ränta. Båda obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och deras Sustainable Bond List. Den rörliga om 550 miljoner kronor prissattes på Stibor 3m + 0,65% och den fasta om 1 450 miljoner kronor erhöll en kupong på 0,875%. Obligationerna emitteras under LKAB:s MTN (Medium Term Note) program, med referens till LKAB:s nyligen lanserade ramverk för gröna obligationer. 

Mer information om obligationer och finansiering finns här: Finansiering på LKAB.com.

Kontaktperson: Frida Dagertun, finansiell kommunikation. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents