LKAB byter bärring i pelletsverket KK4

17 augusti 2015

I veckan börjar arbetet med att byta ut bärringen i pelletsverket KK4 i Kiruna. Arbetet innebär ett längre produktionsstopp i verket.

Lördag 22 augusti lyfts taket bort från pelletsverket KK4 för att bereda installation av en ny bärring till pelletsugnen kiln. Anledningen till bytet är en tidigare identifiering av sprickbildning varav bärringen reparerats vid flera tillfällen. Bytet har tidigarelagts med anledning av ytterligare sprickbildning under våren.

Bytet kommer innebära att pelletsverket blir stående i cirka 40 dygn.
– Det här ger ett väsentligt produktionsbortfall vilket i sig inte är bra i rådande situation då vi arbetar hårt för att klara lönsamheten. Det är dock helt nödvändigt, säger Markus Petäjäniemi, produktions- och logistikdirektör för LKAB, och tillägger:
– Bytet har skett i stort samförstånd med våra kunder. Det gör också att vi står rustade inför nästa år. 

Bolaget har tidigare genomfört bärringsbyte i pelletsverket i Svappavara år 2006 men då med en mindre typ av bärring.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Media

Documents