LKAB ny huvudägare av Bergteamet AB

16 juni 2021

LKAB kommer, efter konkurrensmyndigheternas godkännande, att förvärva 75 procent av aktierna i Bergteamet AB.

– Som en del av LKAB:s strategi med brytning på stora djup i våra underjordsgruvor ser vi stort behov av specialiserade bergentreprenader under lång tid framöver. Bergteamet har en lång historia av säkra, effektiva och innovativa leveranser till gruvindustrin, bland annat inom schaktarbeten och infrastrukturer under jord, och stärker därmed vår förmåga, förklarar Leif Boström, direktör Affärsområde

— Vi utökar kompetens, resurser och marknadsnärvaro inom bergentreprenadsegmentet. Med LKAB Berg & Betongs interna LKAB-förankring samt Bergteamets externa exponering får vi en stark och dynamisk entreprenadorganisation säger Björn Koorem vd på LKAB Berg & Betong och ansvarig för Mining services på Affärsområde Specialprodukter.

Bergteamet kommer att fortsätta verksamheten under existerande varumärke. Förvärvet av aktierna behöver godkännas av Konkurrensverket. Detta förväntas inte utgöra ett hinder för affärens genomförande, besked väntas normalt inom 4–6 veckor.

— Jag känner mig trygg med LKAB som huvudägare i ett framtida Bergteamet. Vi kommer att bidra till LKAB:s strategiska utveckling vilket känns spännande och roligt, säger Jan Marklund, ägare och vd på Bergteamet.

Bergteamet AB hade en omsättning på 311 Mkr och ca 160 anställda under 2020. Bolaget är registrerat i Boliden, Västerbotten.

Björn Koorem, vd LKAB Berg & Betong,
+46 970 76 194, bjorn.koorem@lkab.com

Leif Boström, direktör LKAB Affärsområde Specialprodukter,
+46 920 38 162, leif.bostrom@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Media

Documents