Krisen på Malmbanan – LKAB tvingas dra ner produktionen

10 april 2024

Trots att trafiken kunnat återupptas efter vinterns stora urspårningar på Malmbanan har lagren av järnmalmsprodukter inte minskat. Snart börjar också perioden med banarbeten, vilket betyder ännu lägre kapacitet på järnvägen.– Vi tvingas dra ner produktionen. I ett första skede minskar vi nu med cirka en miljon ton per år. Men läget är så allvarligt att om vi inte kan köra fler malmtåg måste vi stoppa ännu mer verksamhet och varsla personal, säger LKAB:s vd Jan Moström.

Urspårningarna i december och februari orsakade totalt 76 dygns stopp i trafiken mot Narviks hamn, med förlorade intäkter på 100 miljoner kronor om dagen. Nu ligger järnmalmsprodukter motsvarande mer än 600 fulla tåg i högar i Kiruna och Svappavaara, och det är oklart när de kan levereras till kunderna.

– Det är inte lagren i sig som är det största problemet, utan att leveranskapaciteten är lägre än vår produktion framåt. Utan åtgärder ser vi att våra lager skulle fortsätta växa kraftigt de kommande åren. De planerade underhållsarbetena på Malmbanan drar ner kapaciteten ännu mer eftersom trafiken då stoppas långa perioder. Kan vi inte tillsammans med Trafikverket och norska BaneNor på allvar få upp kapaciteten inom befintligt system så kommer vi att tvingas till än mer drastiska åtgärder. Då måste ett pelletsverk med tillhörande anrikningsverk och gruvproduktion stängas. Det innebär i sådana fall varsel av personal, säger Jan Moström.

Risk för intäktsbortfall på 30 miljarder

LKAB ser över nedstängning i antingen Kiruna eller Svappavaara utifrån vad som skulle innebära minst skada för bolaget. Samtal har också inletts med facken kring möjliga åtgärder. De finansiella konsekvenserna av att begränsa produktionen ytterligare skulle med dagens priser betyda ett intäktsbortfall på runt 5 miljarder kronor per år, eller runt 30 miljarder kronor fram till 2030.

– Vi är redan tvungna att begränsa rågodstransporter mellan Svappavaara och Malmberget och sänker därmed produktionen i Malmberget med en miljon ton per år, motsvarande intäkter på drygt en miljard kronor med dagens priser. Vi ska också bland annat minska mängden extern arbetskraft och föra över mer arbete på egen personal. Det handlar om att sänka kostnaderna när produktionsvolymerna sjunker och att behålla så mycket av vår egen kompetens som möjligt om vi tvingas stänga verksamhet. Hamnar vi där så gäller det att kunna komma i gång så snabbt som transportkapaciteten tillåter.

Säkrade leveranser och stabila intäkter är viktiga de kommande åren för investeringar i fortsatt djupare gruvbrytning, omställning till koldioxidfri produktion av järnsvamp och utvinning av kritiska mineral som fosfor och sällsynta jordartsmetaller. LKAB har de senaste 20 åren påtalat riskerna med järnvägens bristande kapacitet, behovet av utökat underhåll av befintligt system och det nödvändiga i dubbelspår, som skulle gynna även övriga delar av samhället.

– Vi har under den senaste tiden investerat nära en miljard för att stärka vår egen förmåga att hantera de växande störningarna kopplade till Malmbanan. Det handlar bland annat om fler malmvagnar, en helt ny extra lokverkstad och en investering för att bibehålla hjulunderhåll i Norrbotten.

Hårt arbete för att undvika varsel

Bedömningen som gjorts i Trafikverkets kapacitetsanalyser är att trots de åtgärder som planeras fram till 2030 så försämras kapaciteten på banan mellan 2022 och 2030 när övrig trafik beräknas öka ännu mer.

– Det här är inte en situation som kan lösas med några mindre förändringar. Vi kommer att göra allt i vår makt för att inte behöva stänga ett pelletsverk och varsla personal. Vi ska tillsammans med Trafikverket och andra aktörer försöka öka tågtrafiken så att vi kan börja beta av lagret eller åtminstone inte bygga mer. Ska det vara möjligt så kommer det krävas att man vänder på varje sten, säger Jan Moström.

Förhoppningarna är stora på det arbete som Trafikverket inlett för att effektivisera banunderhållet och planeringen. Från LKAB:s sida är vi beredda att hjälpa till för att flödet av gods på Malmbanan ska optimeras utifrån de förutsättningar som finns och ser gärna att andra operatörer samt utförare av underhåll tas med i det arbetet. 

– Nu behövs också tydliga politiska besked för utbyggnad av kapaciteten både i närtid och på sikt, utöver vad som finns i plan, för att skapa den kapacitet som krävs på banan. Att behöva dra ner på produktionen trots att kunderna skriker efter våra produkter och vi tjänar bra med pengar, det är bittert, säger Jan Moström.

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)72 717 83 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Media

Documents