Framtiden finns i norr – för leverantörer och medarbetare

15 november 2021

LKAB satsar för att locka fler företag till Norrbotten. Den 19 november bjuder LKAB in potentiella leverantörer från hela Sverige för att berätta om vilka behov som kommer att finnas i norra Sverige framåt. Intresset är stort med strax över 1000 personer anmälda hittills.

LKAB räknar med att det kommer att skapas över 3000 nya jobb de närmaste två decennierna. Detta bara omkring LKAB:s egen omställning till produktion av fossilfri järnsvamp och satsningen på en cirkulär gruvverksamhet, där sällsynta mineraler utvinns ur gruvavfall. 
– Vår omställning skapar en marknad för många olika branscher och vi ser att arbetskraften här uppe inte täcker behoven, säger Caroline Wiss, inköpschef på LKAB. 
– Den enskilt största insatsen som sker i Sverige för att sänka koldioxidutsläpp sker nu. Och det är dags att hoppa på tåget, säger Niklas Johansson, direktör Kommunikation och Klimat LKAB. 
LKAB:s omställning sker i första hand på plats i Gällivare, Kiruna och Svappavaara, men även på andra orter. Utveckling av befintliga och nya affärsmodeller, innovativa samarbeten och partnerskap är en förutsättning. Med växande städer behövs dessutom mer av det människor vill ha och behöver för att trivas både på jobbet och på fritiden.
– Vi behöver vara kreativa tillsammans med andra företag och entreprenörer för att lyckas. Vi hoppas att fler företag ska vilja satsa i vår region, säger Caroline Wiss.

Kajsa Lindmark
kommunikationsansvarig, LKAB

0970-76778, kajsa.lindmark@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Documents