David Högnelid ny Vice President Minerals på LKAB

3 juni 2024
David Högnelid, Vice President Minerals på LKAB

David Högnelid är från 1 juni ny chef för LKAB:s mineraldivision som omfattar bolagen inom LKAB Minerals med verksamhet i 11 länder.

– David har varit anställd på LKAB sedan 2012 och har haft flera ledande befattningar, senast som strategi- och affärsutvecklingschef för affärsområde Specialprodukter. David är med sin ingående kunskap om mineralaffären, marknaderna och värdekedjorna en ovärderlig tillgång i ledningsgruppen. Därför är jag övertygad om att David är rätt person att leda arbetet framåt när vi ska fortsätta att växa, med ambitionen att bli en marknadsledande producent av klimateffektiva och högkvalitativa mineralprodukter, säger Darren Wilson, direktör för affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Mineralaffären är en viktig del av LKAB:s pågående omställning. Genom att öka den externa försäljningen på industrimineralmarknaden breddas affären, samtidigt som kritiska mineral som fosfor och sällsynta jordartsmetaller blir en integrerad del av LKAB:s framtida affär när det kan utvinnas ur dagens gruvavfall.

– Jag ser fram emot att ta mig an min nya roll och att leda vår internationella mineralaffär. Mineral och metaller är starten för praktiskt taget alla värdekedjor. Vi säljer en portfölj med fler än 30 mineral anpassade till kundernas behov, till flertalet marknader och användningsområden över hela världen; allt från energiproduktion, vattenrening och konstruktion till jordbruk, säger David Högnelid.

Som en ansvarsfull mineralleverantör har LKAB redan idag ett starkt fokus på att maximera materialeffektiviteten genom att ta hand om befintliga sidoströmmar eller biprodukter. År 2023 baserades 45 procent av LKAB:s mineralförsäljning på sekundära råvaruströmmar. Ett exempel på detta är granulerad masugnsslagg som är en biprodukt från ståltillverkningsprocessen. Det används som cementsubstitut i betongproduktion, vilket bidrar till materialeffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Mineraldivisionen ansvarar även för försäljningen av järnmalmsprodukter till andra marknader än stålindustrin, vilket ökar såväl värdeskapandet som materialeffektiviteten.

– När vi realiserar våra planer på att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor från vad som idag är gruvavfall, kommer vi addera kritiska mineral till vår produktportfölj. Med den här satsningen kan LKAB bli en betydande spelare i den gröna omställningen, och samtidigt bidra till Europas säkerhet och motståndskraft. För att skapa den starka tillväxt som vi ser framför oss, kommer vi under de kommande åren att bygga starka samarbeten och partnerskap i värdekedjorna, en utmaning jag tar mig an tillsammans med det erfarna, innovativa och affärsorienterade teamet inom mineraldivisionen, säger David Högnelid.

Mineraldivisionen sysselsätter idag 360 personer i 11 länder och har en omsättning på 3 700 MSEK (2023).

Kontaktperson: Karoline Carlson, kommunikationschef affärsområde Specialprodukter. Tel: +46 70 295 89 78. E-post: karoline.carlson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Media