200 miljoner till forskning stärker regionens position i global omställning

10 februari 2022

LKAB donerar 200 miljoner kronor till en nybildad stiftelse med syfte att främja forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet, med inriktning på hållbar gruvnäring.

LKAB står inför den mest omvälvande omställningen i bolagets 130-åriga historia. Den kan bli den största industriinvesteringen hittills i Sverige, och skapar unika möjligheter för svensk industri att ta ledningen i en nödvändig global omställning. Strategin ställer stora krav på banbrytande teknikutveckling för brytning och förädling av järnmalm, utvinning av kritiska mineral, produktion av förnybar energi liksom utbildning och rekrytering av nya medarbetare.

–  Luleå tekniska universitet har länge varit ett oerhört viktigt nav för vår teknikutveckling och för rekrytering av den expertis som krävs för högteknologisk gruvdrift. Genom stiftelsen bidrar vi till att stärka universitetet i rollen som center för forskning och utbildning av den kompetens som är avgörande för att vi ska lyckas med de framtidssatsningar som nu planeras i Norrbotten, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Den nya stiftelsen startas för att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet inom ämnesområden relaterade till gruv- och mineralnäringen. Stiftelsen ska genom starka forsknings- och utbildningsmiljöer främja utvecklingen av gruv- och mineralnäringens omställning, konkurrenskraft och tillväxt.

– Vi har en lång tradition av samverkan mellan universitet, industri och samhälle i regionen. Den starka utveckling vi nu ser framför oss skapar stora möjligheter men ökar också kraven på samarbete. Stiftelsen innebär ett viktigt bidrag och ger Norrbotten ännu bättre möjligheter att stärka sin position som viktigt kompetens- och utvecklingscentrum i den globala omställningen mot en fossilfri framtid, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor för Luleå tekniska universitet, och fortsätter:

– LKAB:s bidrag ger oss en möjlighet att stärka vår position som Sveriges och Europas ledande gruvuniversitet och visar tydligt på bolagets seriösa och långsiktiga engagemang i regionen.

– Den gröna omställningen i Norrbotten och Västerbotten börjar i gruvan. Gruvnäringen och dess framtid är centralt för utvecklingen inte bara i hela regionen, utan i hela Sverige och världen. Och då måste vi klara av att bygga kompetens kopplat till det, på plats. Det är en väldigt viktig signal ifrån LKAB att man menar allvar och är beredda att göra seriösa investeringar i hela regionens framtid, säger Peter Larsson, regeringens särskilda samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten.

Kontakt
Anders Lindberg, Presschef LKAB +46 (0) 980 783 55
Sofia Stridsman, Presskontakt Luleå tekniska universitet +46 920-49 36 29

Om LKAB
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020.

Om Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet har världsledande kompetens inom flera områden och bedriver forskning i nära samarbete med företag som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och internationella universitet. Vi är ett starkt gruvuniversitet, där CAMM (Center For Advanced Mining and Metallurgy) utgör kärnan i svensk gruvforskning. De senaste åren har vi även gjort stora forskningssatsningar i form av SUN – naturresurser för hållbar samhällsomvandling – och CH2ESS, vätgasanvändning i industriella processer och energisystem. Vi omsätter 1,8 miljarder kronor per år, har 1 770 anställda

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020.

Documents