Vi undersöker Per Geijerområdet i Kiruna

12 oktober 2021

Under 2021 och 2022 kommer LKAB att undersöka Per Geijerområdet norr om väg E10 i Kiruna, i anslutning till friluftsområdet Varggropen. Det gör vi för att leta mineral men också för att lära oss mer om vattnet och naturmiljön i området.

I det blåmarkerade området på kartan ska vi prospekteringsborra, men även göra andra undersökningar. Vi kommer att ha upp till sex borriggar på plats under oktober-mars.

Kartbild över undersökningar i Per Geijerområdet i Kiruna

I närtid planerar vi även andra utredningar i området som markerats med röd linje. Bland annat kommer att vi inleda studier med borrning av grundvattenrör och tester för att titta på grundvattensituationen i området.

När vi behöver transportera material och personal undviker vi skidspåren så långt det är möjligt. Skulle det ändå uppstå skador på spåren kommer vi att åtgärda dem tillsammans med Kiruna kommun och kommunens spårentreprenör. LKAB och Kiruna kommun har kommit överens om förbättringsåtgärder och hur vi ska prioritera våra aktiviteter så att kommunen kan lägga skidspår tidigt på säsongen.

I samband med planerat arbete kommer tung trafik förekomma. Vi uppmanar till ökad uppmärksamhet och att du respekterar skyltning och avspärrningar. Tack!

Vid frågor eller synpunkter kontakta:

LKAB: Viveka Nordanfjäll Roslin, tel: 070-614 87 05

Kiruna kommun: Jan Klein, tel: 070-675 44 46