Vi närmar oss genomslag i nya gruvinfarten

16 januari 2023

–  Nu närmar vi oss mållinjen. Snart ser vi dagsljuset! Säger Patrik Nilsson, byggledare. Arbetet med att driva den nya gruvinfarten ner till malmbergsgruvan är i slutfasen.

Man i gruvkläder och -hjälm.
Patrik Nilsson inne i den nya tunneln.

Den nya gruvinfarten är en del av de förberedande arbeten som genomförs inför framtidens industriområde. Den befintliga gruvinfarten byggdes 1965 och det är normalt sett något som görs endast en gång i en gruvas livstid.

Den 14 april 2022 startade drivningen av en 536 meter lång tunnel med start på nivå 278 (under jord) i den befintliga huvudsnedbanan upp mot platsen där den nya infarten placeras.

–  Vi har haft en bra framdrift, under juni månad planerade vi att driva 55,2 meter men det slutade med så mycket som 99,6 meter, säger Patrik Nilsson.

Den nya gruvinfarten har drivits i helt egen regi med hjälp av de interna stödresurserna i gruvan.

–  Det är ett engagerat gäng som tagit sig an detta arbete, och utfört det med mycket hög kvalitet.

Maskiner genomför bergschaktarbete.
Under hösten och vintern har bergschaktarbeten på markytan pågått.

Nu återstår sprängning av endast några fåtal meter innan vi får genomslag från tunneln upp till dagen (markytan). Natten mellan tisdag 17 januari och onsdag 18 januari väntas vi få genomslag om allt går enligt plan. Dessa sprängningsarbeten kommer att ske nattetid under ordinarie skjuttid. Eventuellt kan det komma att höras ut i samhället intill industriområdet.