Ny gruvinfart när verksamheten utvecklas

2 juni 2022
Person med ficklampa i underjordsmiljö
Den nya tunneln är än så länge endast synlig inifrån gruvan. Foto: Nicklas Öderyd

Nu har arbetet med att driva en ny gruvinfart ner i malmbergsgruvan satt i gång. Något som normalt sett bara görs en enda gång i en gruva.

– Att anlägga en ny gruvinfart är inte så vanligt. Den befintliga infarten för fordonstrafik byggdes omkring 1965-1966. Efter 56 år är det dags igen, säger Nicklas Öderyd, projektledare.

Det är mycket som är på gång, och industriområdet förändras löpande i takt med att verksamheten förnyas och utvecklas för drift bortom 2060 och övergången till järnsvamp.
– Det är extra roligt att våra interna resurser genomför det här projektet, säger Nicklas Öderyd.

Sprängning från utsidan

Den nya tunneln har redan börjat ta form, men det är än så länge endast synligt inifrån gruvan. Nere på nivå 278 har sprängningarna börjat, och planen är att ta sig därifrån upp till marknivån och platsen där den nya infarten ska vara på. När man kommit en bit in i berget påbörjas även sprängning från utsidan, och till slut möts de båda öppningarna och en ny gruvinfart bildas.
– Nästa år, sommaren 2023 beräknas den nya gruvinfarten vara i drift, säger Nicklas Öderyd.