Ny gruvinfart byggs

6 april 2022
Man i gruva

Nu sätter arbetet av en ny gruvinfart ner i Malmbergsgruvan i gång. Det är en del arbetet för att effektivisera flödet på industriområdet. – Vi behöver frigöra yta centralt på industriområdet precis intill den nuvarande gruvinfarten, säger Nicklas Öderyd, projektledare.

Projektet i sin helhet förväntas pågå fram till sommaren 2023 med start i mitten av april 2022.

– Det första tecknet på att vi är i gång ser vi nere i gruvan. Där påbörjar arbetet med ortdrivning på nivå 278 med siktet mot att nå markytan, säger Nicklas Öderyd.

I arbetet ingår sprängning nattetid som riskerar att höras in till samhället. En skjutsignal kommer att ljuda inför sprängning.

– Det var länge sedan den här typen av arbeten genomfördes, men vi tror att ljud från sprängning kan höras i Koskullskulle eftersom ortdrivningen är så pass ytnära, säger Nicklas Öderyd.

I takt med att arbetet förflyttas längre in i tunneln kommer ljudnivån att avta.

– Arbeten ovan jord planeras för fullt och vi förväntas komma igång under sommaren/hösten 2022 med mark- och bergarbeten, säger Nicklas Öderyd.