Version 1.8 av LKAB:s leverantörshandbok har lanserats

1 februari 2021
Framsida av leverantörshandboken

LKAB:s leverantörshandbok uppdateras årligen. I den senaste versionen har förtydliganden kring Leverantörsuppförandekod, alkohol och droger, samt vad som gäller för fordon under 3,5 ton gjorts.

Arbetet med leverantörsfrågor sker tvärfunktionellt inom LKAB. 

–  Leverantörssäkerhet är ett av många prioriterat område inom LKAB:s verksamheter och med hjälp av Leverantörshandboken vill vi förmedla tydliga krav och regler för att implementera ett mer proaktivt arbetssätt tillsammans med våra leverantörer inom hälsa- och säkerhetsområdet, säger Mats Stålnacke, chef för Hållbara inköp i LKAB. 

Här hittar du leverantörshandboken