Verksamheter körs igång efter strömavbrottet i Kiruna

10 april 2011

Ett strömavbrott orsakade ett totalstopp för all verksamhet, under och ovan jord, i Kiruna under cirka tio timmar.

Uppdaterad kl 15:25

Folk har nu börjat åka ner till gruvan för att arbeta. Först ut är drift- och elpersonal. Verksamheter både under och ovan jord startas nu upp successivt för att undvika överbelastningar i elsystemet.

Tidigare meddelanden idag

Strömavbrott orsakar totalstopp på LKAB i Kiruna

Sedan kl 05.30 på söndag morgon står all verksamhet under och ovan jord stilla i Kiruna. Orsaken är skada på högspänningsystemet.

Felsökningar och åtgärder för att komma till rätta med felet pågår. Cirka 50 personer finns i gruvan för att avhjälpa felet. När elfelet inträffade var förmiddagsskiftet ute på jobb, cirka 300 personer fanns nere i gruvan. Utan el fungerade inte ventilationen, därför togs beslut om att alla, utom de som behövdes för att avhjälpa felet, skulle lämna gruvan.

Allt produktionsarbete i gruvan ligger nere. Nedfarten till gruvan är avstängd, ingen släpps ner utom de som kallas ut på jobb för att få igång strömförsörjningen. Produktionen ovan jord i förädlingsverken står också i princip stilla.

När strömmen kommer tillbaka blir de primära jobbet att få igång pumpar och ventilation i gruvan.

Huvudfläktarna i gruvan startades upp vid 13-tiden och kraftförsörjningen till primärfläktar och övrig verksamhet beräknas successivt att startas upp under eftermiddag, kvällen och natten.