Vattennivån i Yli Lombolo är onormalt låg

29 juni 2018

För att upprätthålla vattennivåerna i Luossajoki och i sjöarna Yli och Ala Lombolo pumpar LKAB vatten kontinuerligt. Efter snösmältningen under våren har det upptäckts att vattennivån i Yli Lombolo sjunkit till onormalt låga nivåer och det har konstaterats att pumpvattnet inte når fram till sjön i tillräcklig omfattning.

Kartbild över sjöarna Ala Lombolo och Yli Lombolo och pumpledningen till dem.

För att lösa vattenförsörjningen till Yli Lombolo och uppnå normal vattennivå i sjön har flera åtgärder vidtagits. Marken vid rörmynningen till pumpledningen har tätats och den nuvarande pumpledningen har förlängts fram till kulverten under den gamla järnvägen. Trots förlängningen stiger inte vattennivån i Yli Lombolo tillräckligt. Nu ska därför pumpledningen förlängas ytterligare, förbi korsningen vid brandstationen (gamla Nikkaluoktakorsningen), för att säkerställa att vattnet har en möjlighet att nå fram.

Förberedelser för förlängningen av pumpledningen inleds omedelbart och så fort material finns på plats påbörjas arbetet omgående och förhoppningsvis kommer då vattennivån i Yli Lombolo att stabiliseras.

Kiruna kommun och länsstyrelsen är informerade och hålls uppdaterade om den rådande situationen.