Vattenläcka på LKAB:s område medförde kortare tågstopp i Kiruna

3 januari 2023

En vattenläcka upptäcktes under julhelgen vid LKAB:s lokstall i Kiruna, nära Trafikverkets järnvägsspår. Markundersökningar inleddes den 2 januari och under tiden stoppades all tågtrafik som passerar Kiruna järnvägsstation. Trafiken kunde återupptas redan på kvällen den 2 januari.

Persontrafiken fick ersättas av buss under måndagen. LKAB:s malmtåg trafikerade andra spår inne på industriområdet, vilket medförde att malmtransporterna enbart drabbades av mindre störningar. Eftersom huvudspåret till och från Kiruna järnvägsstation inte påverkats av läckan kunde tågen börja trafikera spåret redan på måndagskvällen.

Markundersökningar för att identifiera och så småningom laga läckan fortgår nu och Trafikverket, Tekniska verken och underentreprenörer som BDX och Bravida är till stor hjälp i det arbetet.