Uppdatering i leverantörshandboken gällande dieselfordon under jord

29 september 2022

Från och med 21 augusti 2023 gäller nya och skarpare arbetsmiljökrav för CO, NO och NO2 under jord. Beslutet fattades av EU-kommissionen 2017 men Sverige fick dispens för att tillämpa en övergångsperiod för dieselfordon i gruvor och bergtunnlar. Den perioden börjar nu närma sig sitt slut.

Det är därför viktigt att alla dieselfordon, inklusive personfordon, som går under jord i LKAB:s verksamheter uppfyller de nya kraven enligt nedan senast vid brytpunkten nästa år.
• Euro 6 för väggående fordon (onroad) t.ex. lastbilar
• EU stage 4 final för entreprenadfordon (offroad) t.ex. lastmaskiner, borriggar.
Kraven omfattar såväl LKAB:s egna fordon som entreprenörsfordon.

LKAB ställer redan nu krav på att det ska ingå en maskinförteckning med typ, årsmodell, avgasklassning i samtliga anbud och upphandlingar. För maskiner som ej uppfyller ovanstående ska även en plan för utbyte av dessa i syfte att uppfylla ovanstående krav innan 21 augusti 2023 bifogas.

Under övergångsperioden ska samtliga maskiner uppfylla minst Euro 5 för väggående, samt EU steg3B för entreprenadmaskiner.

Vid frågor och funderingar kontakta beställare eller inköpare för mer information.

Du hittar den uppdaterade versionen av Leverantörshandboken på våra leverantörssidor under informationen till befintliga leverantörer: lkab.com/leverantorer.

Engelsk version finner du under lkab.com/suppliers