Uppdatering av förbudslistan till kontrollista för kemikalier

15 december 2022

För att minska användningen av hälso- och miljöfarliga produkter ställer LKAB krav på dokumentation från externa leverantörer som tillhandahåller och använder kemikalier inom LKAB.

Tidigare har LKAB hanterat det genom att tillhandahålla en förbudlista över kemikalier som leverantörerna har att förhålla sig till. För att underlätta granskningsarbetet hos externa leverantörer och skapa en förbättrad kontroll från LKAB har den listan nu bytts ut och uppdaterats till kontrollista för kemikalier. Kontrollistan nås via LKAB:s externa dokumentarkiv.

Leverantörerna själva ansvarar för granskning och urval av lämpliga produkter. De ansvarar även för att riskbedöma produkterna innan arbetet påbörjas och ska överlämna ifylld kontrollista och kemikalieförteckning till sin kontaktperson på LKAB. Den ändrade rutinen kommer att finnas i kommande revidering av Leverantörshandboken som nås via externa hemsidan. Kontrollistan finns även på engelska.