Uppdaterad information om den tragiska dödsolyckan i Kiruna

30 maj 2024

Utredningarna går vidare efter olyckan fredag 24 maj då LKAB-medarbetaren Kent Torneus omkom. Det står nu klart att en lucka har kommit i rörelse och klämt honom.

Kent Torneus arbetade med underhållsarbete i en kross på nivå 1403 i gruvan, ett arbete som Kent och hans kollegor har genomfört tidigare. Insamlad information visar att Kent arbetade inne i krossen där en lucka har kommit i rörelse och klämt honom varefter han har fallit ner från en ställning, ett fall på under en meter. Kollegor var i närheten och var snabbt på plats. LKAB:s räddningstjänst och ambulans tillkallades, men vid ankomst till Kiruna sjukhus dödförklarades Kent Torneus.

Det återstår att klarlägga hur luckan kunde komma i rörelse. Det ska polisens, LKAB:s och Arbetsmiljöverkets utredningar ta reda på.