Unik robothund tjänstgör på LKAB

21 oktober 2020
Robothunden Spot
Robothunden Spot tränas i LKAB:s gruvmiljö. Foto: Boston Dynamics

Robothunden Spot® har börjat arbeta på LKAB – inom SUM-projektet, och tränas intensivt för underjordsarbete. Spot är ett viktigt och innovativt steg i riktningen mot ett ännu säkrare LKAB. – Spot ger oss stora möjligheter att inspektera skadedrabbade områden i gruvan på ett säkert och effektivt sätt, säger Nikolaos Petropoulos, 1:e forskningsingenjör vid avdelningen för Teknik- och Processutveckling på LKAB i Kiruna.  

Det är Boston Dynamics, ett amerikanskt robotikföretag, som står bakom tekniken som ska testas i LKAB:s gruvmiljö. Spot®, vars kropp och rörelser efterliknar en hunds, rör sig smidigt och dynamiskt över markytan. Spot har dessutom förmåga att bedöma avstånd, klättra och röra sig i en utmanande miljö tack vare de många sensorerna som är installerade på kroppen. Dessutom kan Spot utrustas med en avancerad 360-graderskamera, scanner och andra sensorer.  
– Roboten är enkel att manövrera och har en batteritid på 90 minuter. Spot har förmåga att känna igen olika miljöer och anpassar sig till terrängen tack vare AI-tekniken, säger Nikolaos Petropoulos.

Spot innebär ett stort kliv framåt teknik- och utvecklingsmässigt för LKAB men framförallt är den nya tekniken ett steg i riktningen mot ett ännu säkrare LKAB. Spot har nämligen förmåga att ta sig in i svåråtkomliga och begränsade miljöer på egen hand och ett av flera användningsområden är att nyttja Spot för att undersöka hur nattens sprängningar gått – något som inte är fysiskt möjligt innan spränggaserna ventilerats ut.
– Med roboten har vi också en större möjlighet att undersöka skadedrabbade områden i gruvan på ett säkert sätt, säger Nikolaos Petropoulos.

Spot är en viktig satsning inom ramen för SUM ­– ett unikt partnerskap mellan LKAB, ABB, Combitech, Epiroc och Sandvik och som syftar till att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup. 
– Gruvdriftens framtid börjar idag! säger Nikolaos Petropoulos. 

Redan under fredagen den 25 september påbörjade Spot sin underjordsträning för att på sikt kunna undersöka det skadedrabbade området i Kirunagruvan, efter den seismiska händelsen den 18 maj. Med andra ord bryter Spot ny mark på LKAB.