Tydlig kommunikation och samsyn driver projekt framåt

5 mars 2019
Tre män i hjälm vid sovringsverket i Kiruna
Bakom Stig Drugge, Roger Töyrä och Egon Rova syns den nyaste bandgången.

Sovringsverket i Kiruna är kuggen mellan gruva och verk och är i gång dygnet runt, året runt. Samtidigt pågår just nu byten av långlinjebandgångar, ett projekt som beräknas vara avslutat 2020. Tydliga roller, regelbunden kommunikation och en gemensam samsyn är viktigt för att verket och projektet ska fungera sida vid sida.

— Alla i sovringen vet att vi får en säkrare arbetsmiljö när vi är i mål. Då finns det också en förståelse för att det är stökigt under projekttiden, säger Roger Töyrä, kontrollrumsoperatör och skyddsombud.

Egon Rova, byggledare, sitter som spindeln i nätet mellan entreprenörer och sovringsverkets personal. Det är Egon som kontaktas om det exempelvis ska göras underhåll inom entreprenörens arbetsområde, om material måste flyttas eller om fordon står i vägen för den dagliga driften. Tydliga kontaktvägar skapar trygghet. 
— Det är mycket som ska samordnas för att få ett sådant här komplicerat projekt att rulla. När vi har ett gemensamt uppdrag där alla har  väldefinierade roller och tar ansvar, då jobbar vi konstruktivt, säger Egon Rova.

Projektet har också ett beställarombud från verksamheten. Stig Drugge är med på projekt- och projekteringsmöten och hans roll kan beskrivas som länken mellan projektet och sovringsverkets driftorganisation. 
— Jag förankrar projektets lösningsförslag med berörda medarbetare och förmedlar information mellan rätt personer. Ibland blir det kompromisser men då vet jag varför lösningen ser ut som den gör, säger Stig Drugge, processingenjör och beställarombud i projektet.

Under åren på LKAB har Roger Töyrä, Egon Rova och Stig Drugge byggt mycket kompetens och insikter som de generöst delar med sig av.
— Det är värdefullt att ha med så erfarna personer i projektet. De känner till allt som är värt att veta om sovringsverket. Att de har ett stort engagemang går inte att ta miste på, det spiller över på alla andra och gör det lätt att jobba, säger Johan Wiman, projektledare.

— Det är klart att jag vill vara delaktig. Det är ju min arbetsplats det handlar om. Vi kan inte vänta på att projektet blir klart och sen utvärdera, utan vi måste jobba tillsammans från start. Tät dialog och  samarbetsförmåga, då kommer vi framåt, säger Stig Drugge.

Fakta om sovringsverket i Kiruna