Tunga transporter från LKAB i Kiruna till väg E10

30 maj 2018

LKAB Berg & Betong kommer att tillhandahålla ballast och betong till den nya E10-dragningen. För att minska på trafiken genom samhället, samt spara miljö och tid kommer dessa transporter att ledas genom LKAB:s industriområde i Kiruna. Detta innebär ökad trafik av tunga transporter från LKAB:s in- och utfart mot väg E10 till arbetsområdet vid Karhuniemi. Var uppmärksam och iakttag extra försiktighet.

Det handlar om 15–20 lastbilstransporter per dag som körs måndag-fredag, kl 06:00-22:00, med start den 4 juni. Körningarna kommer enligt nuvarande tidplan att pågå till och med hösten 2019 eller så lång tid som krävs för uppdraget. För att öka säkerheten har LKAB ansökt om en sänkning av hastigheten på väg E10 förbi in- och utfarten från LKAB. Beslut om eventuell hastighetssänkning ligger hos Trafikverket.

Kartbild över sträckning av tunga transporter i Kiruna

Alternativ färdväg genom södra infarten och Nikkaluoktarondellen till arbetsområdet vid Karhuniemi skulle förlänga körsträckan med ca 35 km och därmed också påverka samhället i större utsträckning. Med den kortare vägen genom industriområdet tar LKAB sitt miljö- och säkerhetsansvar. Kiruna kommun och länsstyrelsen i Norrbotten är informerade om förändringen.

Observera att det enbart är transporter kopplade till samhällsomvandling och byggtrafik i samhället som går genom industriområdet. All övrig tung trafik och lastbilstrafik hänvisas till södra infarten.