Transportlösningar för framtidens gruva

21 mars 2019
Man i LKAB-kläder i gruva
Hans Engberg, LKAB:s projektledare i ett av SUM:s delprojekt

​I Sustainable Underground Mining, SUM, pågår fyra delprojekt som är tätt sammankopplade. I ett av delprojekten ska autonoma, smarta och koldioxidfria fordon provas i LKAB:s testgruva Konsuln i Kiruna. Här ska människa och maskin fungera tillsammans på ett säkert sätt.

Styrkan i ett stort partnerskap som SUM är att respektive bolag bidrar med sin unika kompetens. Epiroc har lång erfarenhet av maskiner som förs fram under jord och Volvokoncernen av fordon ovan jord. Combitech bidrar med kunskap om hur olika system ska integreras med varandra och ABB med ledningssystem, dvs hur kommunikationen kan fungera.

Smarta, enkla och säkra system för underjordstrafik i blandtrafik

I delprojekt 2, DP2, läggs just nu fokus på kunskapsutbyte och att hitta en gemensam nivå att utgå från. Målet är att testa eldrivna, både manuella och självstyrande lastmaskiner, borriggar och truckar som ska samverka med varandra, med människor och med andra fordon som rör sig i gruvan.

— Det finns flera utmaningar, men en av de största är att hitta smarta, enkla och framför allt säkra system för underjordstransport i blandtrafik. Vi vet att autonoma maskiner måste fungera tillsammans med förardrivna bilar i gruvan. Många tror att den tekniken redan finns, men så är det inte. Vi kommer att vara först med det här, säger Hans Engberg, LKAB:s projektledare för DP2.

— Vi har börjat med en kartläggning av LKAB:s gruvverksamhet. Volvo behöver veta vilka fordon som finns i gruvan, hur och var människor kommer att röra sig och hur allt samverkar. Utifrån det kommer vi sedan titta på vilka autonoma lösningar som kan fungera i den ganska speciella miljö som en underjordsgruva ändå är, säger Mariana Forsberg, projektledare för Volvokoncernen.

Två personer i vinterlandskap

Med autonoma maskiner kan lastning göras under längre tid på dygnet, vilket bland annat bidrar till att nå LKAB:s mål med ökad produktivitet. LKAB strävar också efter en koldioxidfri verksamhet och här bedöms eldrivna fordon med batterier vara ett alternativ i gruvan. Hur och var batterierna ska laddas i en produktionsmiljö är en av många frågor som delprojekt 2 ska ge svar på.

— Utifrån de övergripande målen i projektet, ska vi sätta delmål så att vi kan utföra verkliga testsituationer i Konsuln. Det gäller att ta tillvara den kunskap som finns i våra olika bolag i SUM och med säkerheten som ledstjärna tillsammans tänka nytt. SUM är större än delarna, säger Niklas Fors, Epirocs projektledare.

Förberedelser inför skarpa tester i Konsuln

Att hitta svar på hur data ska kommuniceras så att rätt information når fram till rätt mottagare i rätt tid är en annan viktig fråga. För en säker och tillgänglig arbetsmiljö ska fordonen även vara smarta, dvs kunna utbyta information genom att vara uppkopplade i realtid. Här krävs precisa positioneringar av maskin och människor. Hur data ska samlas in och nå ut till rätt person eller fordon ska testas och utvärderas.

Ambitionen är att skarpa tester ska påbörjas i testgruvan om ungefär ett år. Alla testresultat ska sedan användas som underlag för att LKAB i mitten av 2020-talet ska fatta beslut om hur gruvbrytningen ska se ut efter år 2030, då nuvarande huvudnivåer i gruvorna i Malmberget och Kiruna bedöms vara utbrutna.

— Autonoma och smarta maskiner är absolut en del av lösningen för att bli koldioxidfria och öka produktiviteten, men vi kommer alltid att behöva människor i gruvan. Däremot kommer inte dagens gruvarbetare göra samma saker som morgondagens. Med ny teknik kommer andra arbetsuppgifter, precis som det alltid har varit inom all utveckling, om det så är inom gruvnäring eller i samhället i stort. Det vi står inför kräver kunskap, nytänkande och hårt arbete. SUM handlar om vår framtid, säger Hans Engberg.