Trafikverket: Fler tåg på Malmbanan, fler störningar

30 juni 2023

Dagens Industri ger i en artikel bilden av att Trafikverket inte ser några problem med fler tåg på Malmbanan. I själv verket säger Trafikverket att tågen kan få plats, men att det orsakar störningar med stora effekter. Det är just det som oroar LKAB.

DI fortsätter i sina artiklar att förenkla mycket komplexa frågor om LKAB och tona ned svårigheter. Om man faktiskt lyssnar på Trafikverket så ser man dock att vi har samsyn.

Artikeln: ”Trafikverket: LKAB har fel om Malmbanan – H2GS får plats”

I texten framställs det som att Trafikverkets generaldirektör läxar upp LKAB med beskedet att det går hur bra som helst att klämma in 1-2 tåg om dagen, så H2GS kan få järnmalm till Boden från vår gruva i Kiruna. Men om man lyssnar på deras tv-inslag med generaldirektören hör man lite mer om hur han ser på det.

Roberto Maiorana säger:
”Med mer trafik i systemet så får vi mer störningar och störningarna får större effekter.”
Det är just det som är den springande punkten, som Di inte tar med i artikeln. Vi har stora störningar på Malmbanan redan idag, med fler tåg blir de ännu större.

Tv-inslaget: ”Trafikverket: Kommer finnas plats för både LKAB och H2 Green Steel”

Fler störningar betyder fler inställda tåg, det är bland annat därför vi tvingas överboka avgångar redan idag. Missar tåget ett tågläge på en sträcka så får vi ju även avboka de efterföljande tåglägen som tåget då inte kan gå på. Det betyder i sin tur att vi riskerar att inte kunna leverera till våra kunder enligt avtal. När man bara har runt 15 stålbolag som kunder som vi har så är det en mycket stor risk för verksamheten.

Ett järnmalmsbolag vill inte riskera att kunderna måste dra ner på produktionen i sina stålverk, som är byggda för att producera jämnt och jämt. Får vi rykte om oss att inte klara avtalade leveranserna så är det allvarligt. Det är ingen liten fråga.

Lägg på detta att Trafikverket den kommande tioårsperioden planerar att stänga mer trafik på somrarna för att hinna med allt underhåll och utbyggnadsarbete som krävs. Det är förstås bra, det bara måste göras, men det blir svårare för alla som kör på banan. Och det är med dagens trafikmängd!
Som lök på laxen (det ska köras mer norsk lax på Malmbanan också!) så tänker vi transportera miljontals nya ton på linjen när vi förhoppningsvis får starta brytning av fyndigheten Per Geijer i Kiruna, som utöver järnmalm innehåller fosfor och sällsynta jordartsmetaller.

Så visst kan det vara kittlande att förenkla mycket komplexa utmaningar och försöka skapa bilden av LKAB som en tjurig och lömsk stoppkloss. Men vi har alltså en genuin oro baserad på den verklighet vi upplever varje dag och den erfarenhet vi har av att trafikera Malmbanan.

Med detta sagt. Så sent som i april kom vi överens med H2GS och Trafikverket, där vi och H2GS finansierar en kapacitetsanalys för att i grunden utreda möjligheter och effekter för leveranser till Boden. Detta för att kunna komma vidare i våra diskussioner och hitta vägar att hantera den komplexa situation som de förlängda banarbetsperioderna kommer att innebära. Det arbetet är vi överens om att göra. Kommersiella förhandlingar utifrån det för vi sen mellan oss, inte i medierna.