Styrelseordförande Göran Persson i Dagens Industri: Gör något åt Malmbanan

26 maj 2023
Man med mikrofon stående på podium
Göran Persson talar på LKAB:s årsstämma 2022. Foto: Petra Älvstrand.

I en intervju med Dagens Industris Jens Kärrman kräver LKAB:s styrelseordförande Göran Persson att något görs åt Malmbanan, annars äventyras vår omställning.

Malmbanan är redan idag extremt viktig för industrin i hela vår region, och därmed hela Sverige, och under det kommande decenniet kommer den betydelsen att växa ytterligare. Och trots att flera miljarder ska läggas på Malmbanan under 2020-talet, med nya mötesplatser och spår- och växelbyten, kommer det inte att räcka, säger Göran Persson till DI:
– Det behövs att staten tar ledningen i den upprustning som måste ske av Malmbanan. För det är strategisk för alla de här projekten vi talar om. Annars kommer det att hamna i ett läge där Malmbanans brister och dåliga kapacitet stoppar de här utvecklingsprojekten.

Göran Persson menar också att man nu från politikens håll måste ta tag i och prioritera frågan om Malmbanan på allvar:
– Någon måste våga säga att det här är viktigare än något annat och det är ett politiskt ställningstagande. Och det vill jag ha.
”När måste man agera?”
– Nu. Det är det som är problemet. Alla som sysslat med sådant här vet att det tar tid. Här har vi stora industriprojekt som ligger runt hörnet. Det stämmer inte med infrastrukturen på marken, avslutar Persson.

Läs hela artikeln, bakom betalvägg, på DI.se.