Styrd borrning effektiviserar LKAB:s prospektering

20 december 2021
Skiss över borrhål i en malmkropp.

I testgruvan Konsuln har LKAB Berg & Betong använt en ny teknik för styrd borrning, som kan göra det möjligt att få bättre information om malmkroppens placering och innehåll.

Det hela startade med ett önskemål från LKAB:s geolog Jonathan Sumelius, som ville förbättra prospekteringen. Sedan ett år hade diamantborrning använts som komplement för att undersöka malmen under den nuvarande produktionsnivån i Konsuln. Medan det idag behövs allt djupare borrningar ville Jonathan samtidigt kunna styra och vrida riktningen på borrningen. För detta krävdes ny och specialiserad kompetens inom diamantborrning. Tillsammans med Jonathan inledde LKAB Berg & Betong därför sökandet efter lämplig teknik och leverantör. – Efter att ha beskrivit behovet och träffat ett antal leverantörer föll vårt val på Devico Sweden AB – ett företag specialiserat på vinkelstyrd borrning och mätning, berättar Jonathan Sumelius.

Devico använder en metod som gör det möjligt att ändra riktning under pågående borrning, vilket öppnar upp nya möjligheter för exakta stickprov av malmkroppens placering och volym, likväl som av form och utsträckning. I praktiken innebär det här en markant utveckling mot tidigare då borrning alltid varit begränsad till raka hål. Genom krökt borrning kan man få ut mer information ur varje borrkärna, vilket innebär en effektivisering i flera led. – Hittills har vi lyckats kröka hålen enligt plan trots att det har varit en utmanande borrplan. Vi behöver göra stora krökar, vilket komplicerar arbetet. Men vi lär oss mycket under samarbetet med Devico och blir hela tiden bättre, säger Christopher Wikman, Sektionschef Konsuln på LKAB Berg & Betong.

Vad gäller resultaten från kärnorna är det för tidigt att säga något innan LKAB:s geologer har utvunnit all data. Men personalen i Konsuln är glada över den nya arbetsmetoden som innebär att de utvecklar sin kompetens inom diamantborrning. Därmed breddas även LKAB Berg & Betongs produktportfölj.– Vi har ett gott samarbete med Devico och tycker att projektet går väldigt bra hittills. Det är utvecklande för alla parter säger Petter Esberg, produktionschef för diamantborrning/underhåll i Konsuln.

LKAB Devico (9).jpg

Från vänster Petter Esberg (LBB), Jonathan Sumelius (LKAB), John Lassinantti (LBB), Sabin Sabev (Devico), Frank Finseth (Devico), Christopher Wikman (LBB).

Devico, med huvudsäte i Trondheim, har haft tidigare borrprojekt i Kirunaområdet. Men även för dem innebär projektet mycket nytt. – Vi borrar sällan lika djupa krökta hål som LKAB prospekterar i så det här projektet är väldigt spännande även för oss, berättar Frank Finseth, projektledare på Devico.

Christopher Wikman är nöjd över det nya samarbetet och att projektet samtidigt innebär en kompetensutveckling för borrteknikerna i Konsuln. – Den här kompetensutvecklingen är såklart väldigt bra för oss som företag. Att den dessutom spär på arbetsglädjen hos våra borrare är riktigt roligt, säger Christopher.

imagee241g.png

LKAB, LBB och Devico framför borrigg. Från vänster Jonathan Sumelius (LKAB), Petter Esberg (LBB), Frank Finseth (Devico).