SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar höjda ambitioner att nå klimatmålen

11 december 2019
Vybild över fjäll i vinterskrud

HYBRIT:s ägare SSAB, LKAB och Vattenfall välkomnar under klimattoppmötet COP25 i Madrid höjda ambitioner att nå klimatmålen. Företagen lyfter behoven av kraftfulla åtgärder för att säkra industrins omställning och vill med HYBRIT-initiativet för fossilfri ståltillverkning visa att målet om nettonollutsläpp är möjligt.

På måndagens möte med Leadership for Industry Transition lyfte SSAB, LKAB och Vattenfall gemesamt en rad förutsättningar som behöver skapas både inom EU och globalt för att industrin i världen ska ställa om snabbare.

De tre bolagen inbjöds i samband med FN:s Climate Action Summit i New York i september att ingå i Leadership Group for Industry Transition, en grupp som ska verka för omställning av de industrier som anses svåra att ställa om, så som stålindustrin och cementindustrin. Ledarskapsgruppen är ett av FN:s klimatspår, initierat av Sveriges och Indiens regeringar.

– Vi välkomnar ytterligare steg för att konkretisera världens gemensamma klimatambitioner. Europa har möjlighet att leda omställningen av industrin. EU-kommissionens förslag till en ”Green Deal” behöver omfatta en konkret strategi för industrin med fokus på innovation, stöd till uppskalning av nya tekniksprång och privat och offentlig finansiering. Vi behöver med gemensamma krafter skapa marknader för fossilfria produkter, exempelvis med ett effektivare ETS-system, och även stärka tillgången på fossilfri el och vätgas, säger Martin Pei, CTO för SSAB och ordförande för HYBRIT.

– Vårt mål är att skapa en helt fossilfri värdekedja, från gruvan till färdigt stål. En fossilfri stålindustri har potential att minska världens totala koldioxidutsläpp med 7 procent och omställningen är helt nödvändig om vi ska klara våra gemensamma klimatmål, säger Jan Moström, VD och koncernchef för LKAB.

– Fortsatt god tillgång till fossilfri elektricitet med hög leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga priser och åtgärder för att skapa större flexibilitet behövs för att hjälpa industrins övergång globalt. HYBRIT-projektets mål att också lagra vätgas bidrar till ökad flexibilitet genom att lagret kan nyttjas för att balansera och stabilisera energisystemet, säger Cecilia Hellner, Head of Public and Regulatory Affairs Sweden, Vattenfall.

De tre företagen representeras på COP25 av Martin Pei, SSAB, Jan Moström, LKAB och Cecilia Hellner, Vattenfall bland andra.

Hybrit Development AB är ett samriskbolag som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall med målsättningen att utveckla HYBRIT-tekniken från laboratorieskala till full produktionsskala för att möjliggöra världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Genom att använda el och vätgas istället för koks och kol för järnmalmsreduktion kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid.

HYBRIT bygger nu världens första pilotanläggning baserad på direktreduktion av järnmalm med vätgas i Luleå i norra Sverige, som ska stå färdig 2020. Målet är att SSAB ska kunna erbjuda det första fossilfria stålet till marknaden redan 2026.

SSAB, LKAB och Vattenfall deltar vid en rad samtal och seminarier under COP25. Bland annat följande.

Måndag 9 december

Leadership Group for Industry Transition

Tisdag  10 december

Business Sweden, “The key to Swedish sustainable success”, (14.00-14.45) nordiska paviljongen.

Onsdag 11 december

Business Sweden, “Business+Politics = fast change”, ( 11.30-12.30) nordiska paviljongen.

Torsdag 12 december

Business Europe, “Industrial decarbonisation: Key examples from EU business”, (12.30-14.00) EU paviljongen (LKAB deltar)

HYBRIT: Technology transition for industry, (14.30-16.00) EU paviljongen, (SSAB, LKAB och Vattenfall deltar).

”Accelerating industry transformation – IKEA becoming climate positive by 2030”, (16.30-18.00) EU paviljongen, Vattenfall deltar

Fredag 13 december

Business Sweden,”Becoming fossil free to increase competitiveness” (9.30-10.15) Nordiska Paviljongen. (LKAB)

Cooperating for the future: Sustainable Underground Mining, (14.30-16.00) EU paviljongen (LKAB deltar).