Sprängning ovan jord i Kiruna

4 oktober 2023

LKAB Kimit AB kommer att destruera sprängmedel genom sprängning ovan jord under veckorna 42-45 (16 oktober-10 november 2023).

Sprängningarna kommer att ske mellan 08.00 och 15.00. Platsen för sprängningarna är på södra sidan av Kiirunavaara.

Om allt för kraftiga luftstötvågor skulle uppstå kontakta Hans Karlström (070 – 342 27 66), beredskapshavande föreståndare (070 – 342 27 85) eller Industrivakten LKAB (0980 – 710 01).

LKAB Kimit AB hoppas att sprängningarna inte ska medföra allt för stort obehag. Om det finns några frågor angående destruktionen, kontakta:

LKAB Kimit AB
Hans Karlström, 070 – 342 27 66