Spot (on) i gruvan

8 mars 2021

Robothunden Spot fortsätter bryta ny mark på LKAB och utvecklas i takt med LKAB:s specifika behov. Vi har dokumenterat en del av utvecklingskurvan – som pekar rakt uppåt.   

LKAB_Spot_210205_0181_RGB.jpg

Nikolaos Petropoulos, förste forskningsingenjör på LKAB, tillsammans med Spot. 

Spot har redan hunnit spendera flera dagar under jord sedan robothunden påbörjade sin anställning på LKAB i september. Och utvecklingskurvan pekar rakt uppåt. – Spot fungerar bättre och bättre på underlagen jag har provat roboten på och lär sig hela tiden mer om vår miljö, säger Nikolaos Petropoulos, förste forskningsingenjör på LKAB.  Eftersom robothunden är utrustad med AI-teknik har Spot förmåga att känna igen miljöer, anpassa sig till terrängen och utveckla rörelsemönster utifrån situationer som roboten utsätts för. Spot har nämligen förmåga att genomföra uppdrag på operatörens kommando och ta sig från punkt A till punkt B utan att operatörens behöver närvara, det kallas Autowalk. Spot kan navigera genom en utmanande terräng, undvika hinder i form av till exempel fordon och stenblock, och ta ut en kvalificerad kompassriktning. – Spot skapar sig en egen bild av terrängen och läser av miljön för att göra ett optimalt vägval. Förmågan förbättras hela tiden, ju mer roboten tränas i gruvmiljön, säger Nikolaos Petropoulos.

Spot innebär ett stort kliv framåt teknik- och utvecklingsmässigt men framförallt är den ett steg i riktningen mot ett ännu säkrare LKAB. Spot har nämligen förmåga att ta sig in i svåråtkomliga och begränsade miljöer på egen hand och ett av flera användningsområden är att nyttja roboten i händelse av brand. Spot kan alltså bistå räddningstjänsten med assistans. – Spot kan bära upp till 14 kilo utrustning. Allt från gasvarnare till första hjälpen-förband, syrgastuber, brandfiltar och värmekamera, säger Nikolaos Petropoulos.   

Ett ytterligare utvecklingsområde är att använda Spot som en hubb, som en slags bärare av teknikutrustning. – Vi kan installera drönare på roboten som kan flyga in i miljöer utan Spot som sedan dockas fast igen när uppdraget är slutfört, säger Nikolaos Petropoulos och fortsätter;– Spot är enkel att manövrera och kommer att kunna användas av väldigt många medarbetare. Det krävs ingen större erfarenhet för att arbeta med Spot men om du har spelat Tv-spel är det en fördel.