Regnbågsvagn sätter färg på malmtågen

12 december 2023
Under tisdagen den 11:e december såg vår nya regnbågsvagn dagens ljus. Foto: Rebecca Lundh.

Vagnen symboliserar en viktig satsning på att göra LKAB till ett ännu mer välkomnande företag.   —  Vi behöver de bästa kompetenserna för att säkerställa vår innovations- och konkurrenskraft. Därför är det viktigt att alla känner sig välkomna hos oss, oavsett ursprung, religion eller könsidentitet, säger Maria Reinholdsson, HR-direktör LKAB.  

LKAB befinner sig i en historiskt expansiv fas samtidigt som vi ställer om till en helt ny fossilfri teknik för att framställa framtidens järn. En utveckling som innebär en ökad konkurrens om medarbetare, och behov av nya kompetenser.  

— Att ha en bred rekryteringsbas och att stärka den interna kulturen är avgörande för att lyckas med den förändringsresa vi står inför. På samma sätt som att tänka nytt och att ta ansvar är viktiga nycklar för att realisera vår affärsstrategi. Vi behöver attrahera människor både lokalt och från hela världen. För att de ska stanna måste de känna sig välkomna och respekterade, säger Maria Reinholdsson.  

I samband med att LKAB har investerat stort i nya lok och vagnar för att öka och säkra kapaciteten på Malmbanan så togs initiativet med regnbågsvagnen.  

— Vi vill visa att detta är viktigt för LKAB. Frågan om mångfald och inkludering är grundläggande för vår verksamhet, och vi gör detta för att sätta ännu mer fokus på det, säger Catarina Albertsson, sektionschef Lok och Vagn, LKAB Malmtrafik.  

Catarina Albertsson, sektionschef på Malmtrafik. Foto: Rebecca Lundh.

LKAB har aktivt arbetat med mångfald sedan flera år tillbaka.  

— Vi vill genom bland annat mätningar och undersökningar säkerställa att LKAB är en attraktiv och trygg arbetsplats för alla, men vi vet att vi har en bit kvar till målet, säger Maria Reinholdsson.   

På Malmbanan rullar sedan tidigare en guldvagn i ett av tågsätten, vilket är den tusende.  

—Vi har beställt hundra nya Fanoo-vagnar Planen var att regnbågsvagnen skulle vara den första av dessa, men istället blev det en omlackering av en reparerad vagn, säger Catarina Albertsson.

Den regnbågslackerade vagnen är färdig att tas i bruk och kommer att köras längs hela sträckan Luleå-Narvik. Foto: Rebecca Lundh.

Vagnen körs på hela sträckan mellan Luleå och Narvik.