Spot bryter ny mark på LKAB

11 januari 2021
robotar

Robothunden Spot fortsätter bryta ny mark på LKAB och utvecklas i takt med LKAB:s specifika behov. Ett av många användningsområden är att nyttja Spot för räddningsuppdrag – vid till exempel rökutveckling under jord. – Nästa steg är att koppla upp Spot på LKAB:s nätverk. Då kan roboten arbeta på distans, säger Nikolaos Petropoulos, 1:e forskningsingenjör vid avdelningen för Teknik- och processutveckling på LKAB.

Spot har redan hunnit spendera flera dagar under jord sedan hen påbörjade sin anställning på LKAB i september. Och utvecklingskurvan pekar rakt uppåt. – Spot fungerar bättre och bättre på underlagen jag har provat roboten på och lär sig hela tiden mer om vår miljö, säger Nikolaos Petropoulos. Eftersom robothunden är utrustad med AI-teknik har Spot förmåga att känna igen miljöer, anpassa sig till terrängen och utveckla rörelsemönster utifrån situationer som roboten utsätts för. Spot har nämligen förmåga att genomföra uppdrag på operatörens kommando och ta sig från punkt A till punkt B utan en kartläsare. Det innebär att Spot kan navigera genom en utmanande terräng, undvika hinder i form av till exempel fordon och stenblock, och ta ut en kvalificerad kompassriktning. – Spot skapar sig en egen bild av terrängen och läser av miljön för att göra ett optimalt vägval. Förmågan förbättras hela tiden – ju mer roboten tränas i gruvmiljön, säger Nikolaos Petropoulos.

Spot efterliknar en riktig hund på väldigt många sätt. Med sina 32,5 kilo påminner roboten snarare om en Dobermann än en Labrador och rör sig både smidigt och dynamiskt över markytan med framtassarna först. – Vi har ett samarbete med LTU där vi bland annat arbetar med att utveckla rutiner och arbetsuppgifter för Spot. Ett exempel på en sådan rutin är inspektionen efter nattens sprängningar. Spot skulle kunna väckas vid en viss tid för att genomföra underökningar på området enligt en rutin. I arbetsuppgifterna ingår att leverera bilder och information om kvarvarande spränggaser på området.

Spot innebär ett stort kliv framåt teknik- och utvecklingsmässigt men framförallt är den nya tekniken ett steg i riktningen mot ett ännu säkrare LKAB. Spot har nämligen förmåga att ta sig in i svåråtkomliga och begränsade miljöer på egen hand och ett av flera användningsområden är att nyttja roboten i händelse av brand. – Spot kan bära upp till 14 kilo utrustning. Allt från gasvarnare till första hjälpen-förband, syrgastuber, brandfiltar och värmekamera. Med andra ord kan Spot bistå räddningstjänsten med assistans genom att ta sig in i svåråtkomliga och rökfyllda miljöer på egen hand.  – Roboten är enkel att manövrera och kommer att kunna användas av väldigt många medarbetare. Det krävs ingen större erfarenhet för att arbeta med Spot men om du har spelat Tv-spel är det en fördel. Ett ytterligare utvecklingsområde är att använda Spot som en hubb, som en slags bärare av teknikutrustning som kan arbeta frånkopplad från hubben. – Vi kan installera drönare på roboten som kan flyga in i miljöer utan Spot och sedan dockas fast igen – när uppdraget är slutfört.

Spot har en batteritid på 90 minuter och det är just minuterna som är begränsningen för hur långt roboten kan ta sig från operatören. Uppladdningen tar omkring två timmar – sen är Spot redo för nya uppdrag. – Vi vet inte begränsningarna ännu och undersöker hela tiden nya möjligheter, säger Nikolaos Petropoulos.

Nikos_Spot_1.jpg

Nikolaos Petropoulos tillsammans med robothundarna, Spot 1 och Spot 2.