Spillvärme från gruvan ska värma Kiruna

18 juni 2018
Från vänster: Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna LKAB, Stefan Romedahl, produktionsdirektör Division Norra LKAB, Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, Lars Törnman, styrelseordförande Tekniska verken, Jan Fjordell, vd Tekniska verken, Thomas Björnström, energichef Kiruna Kraft AB. Foto: Mattias Forsberg, Tekniska Verken Kiruna.

Tekniska Verken och LKAB har tecknat avtal om framtidens energisystem i Kiruna. Genom att tillvarata spillvärme från LKAB:s gruvindustri kan en miljövänlig och förhoppningsvis billigare fjärrvärme produceras. En ny anläggning ska tas i drift 2020.

När LKAB förädlar magnetitmalm till pellets alstras spillvärme.  Spillvärmen är en resurs som kommer att finnas tillgänglig så länge gruvverksamhet bedrivs i Kiruna.
– Vi har haft ett samarbete med Tekniska Verken under flera år där vi tittat på tekniska och ekonomiska aspekter samt samarbetsformer för tillvaratagande och användande av spillvärme. Det är ett stort kliv mot ett långsiktigt hållbart LKAB och ett mer hållbart samhälle i Kiruna nu när detta samarbete är på väg att realiseras, säger Stefan Lahti, LKAB:s programchef för energi.Under året ska den nya affärsmodellen vara klar inför investeringsbeslutet som fattas 2019. Den nya anläggningen ska tas i drift hösten 2020.– Vi har jobbat länge med detta och äntligen är vi i mål. Nu tryggar vi framtiden för Kirunabornas energisystem och skapar tack vare detta en möjlighet att faktiskt kunna leverera Sveriges billigaste fjärrvärme, säger Lars Törnman, styrelseordförande Tekniska Verken.En betydande effekt av att använda spillvärme från Kirunagruvan är att det  minskar behovet av att bränna sopor, vilket också på sikt kommer att påverka avfallshanteringen i Kiruna. En sänkning av koldioxidutsläppen, både för LKAB och för Tekniska Verken, är också ett viktigt resultat av samarbetet.– Målet med det nya energisystemet är att försörja samhället med spillvärme från LKAB och därigenom minska behov av andra bränslen, vilket minskar framtida miljöpåverkan. Det här är en viktig del i LKAB:s hållbarhetsarbete och viktigt för samhällsomvandlingen i resan mot ett klimatsmart samhälle, säger Jan  Moström, LKAB:s vd och koncernchef.