Automation och elektrifiering med människan i centrum

19 februari 2019
maskin i gruva

LKAB:s nuvarande huvudnivåer i gruvorna i Kiruna och Malmberget ger malm till 2035 respektive 2030. Leveäniemi dagbrott ger malm till 2030. Beslut att gå djupare och hur måste fattas i mitten av 2020-talet. Arbetet med SUM i LKAB:s testgruva Konsuln är avgörande.

Morgondagens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. LKAB tar ett helt nytt grepp i utvecklingen av framtidens gruvor. Aktiviteten i Konsuln ökar varje vecka.

– Ortdrivningen fortsätter framåt, med ett försprång på 414 meter i december och 391 meter i januari. Det är en nödvändig takt för att klara den övergripande projektplanen. I juni börjar vi testborra borrhål som är 40 meter per skiva. Utvecklingen i snedbanan kommer att nå nivå 486 i slutet av mars, så att vi kan öppna en ny nivå för testarbete. Vi har också förbättrat våra pumpsystem, säger Mike Lowther, ansvarig för testgruvan i Konsuln.

För att åstadkomma resultat som är gångbara efter 2030 stavas nyckeln till framgång samarbete. Tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen ska LKAB sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup.

– Vi är stolta över att vara en del av samarbetet med att utveckla världens mest moderna gruvverksamhet. Epiroc bidrar med batteridrivna, autonoma och effektiva gruvmaskiner och relaterade lösningar som kommer säkerställa ökad produktivitet och säkerhet i LKAB:s gruvor, säger Ulla Korsman Kopra, Automationschef Epiroc.

Elektrifiering och automation

ABB arbetar framförallt med två områden i SUM; det första är elektrifiering, att bygga energieffektiva system som möjliggör elektriska underjordsfordon. Lösningen omfattar ny teknik från nätet till fordonen, som levereras av Epiroc och Volvo, och innehåller batterilösningar och flexibel elektrisk infrastruktur.

– Vi är stolta över samarbetet mellan företagen i SUM. ABB levererar produkter som hjälper till att elektrifiera Epirocs drivlina med motorer och drivsystem samt laddinfrastruktur till Volvos elfordon, säger Björn Jonsson, Head of Industrial Automation Division Sverige, ABB.

Det andra handlar om leverans av automationsplattformar. ABB har idag över 70 000 automationssystem installerade runt om i världen, många inom gruvindustrin. Inom området automation och digitalisering kommer även Combitechs roll in.

– Vi bidrar med vår kompetens och erfarenhet av att knyta ihop autonoma processer och människor genom så kallade digitala ekosystem, säger Lars Ydreskog, vice vd Combitech.

Självkörande fordon

Volvokoncernens bidrag i SUM är att utveckla självkörande, eldrivna lastbilar som ska transportera malmen upp ur gruvan. Tidigare har lastbilar kunnat agera på egen hand, men de stora effektivitetsvinster som de nya teknologierna ger möjlighet till, bygger på lösningar där flera partners måste samverka.

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede i utvecklingen av självkörande, elektriska och uppkopplade fordon. Även om vi har kommit en bra bit på väg, så återstår mycket teknikutveckling. Bara för att ge ett exempel så måste vi inom ramen för SUM lära oss hur Epirocs och våra maskiner kan tala med varandra vid test av autonom lastning, säger Niklas Wahlberg, Vice President Societal Challanges & Solutions, Volvokoncernen.