Så påverkas LKAB:s produktion av covid-19

7 april 2020
LKAB fortsätter bedriva verksamhet med särskilda restriktioner kopplade till covid-19. Foto: Fredric Alm

LKAB fortsätter bedriva verksamhet med särskilda restriktioner kopplat till covid-19. Därmed tar LKAB ett stort samhällsansvar genom att bidra till att bromsa smittspridningen och skydda riskgrupper – samtidigt som företaget fortsätter producera.    

LKAB tar samhällsansvar genom att säkerställa att verksamheten fortfarande kan bedrivas parallellt med att åtgärder för att bromsa smittspridningen vidtas. Genom det minskar belastningen på vården samtidigt som LKAB bidrar till samhällsekonomin genom att fortsätta bryta, förädla och leverera järnmalmsprodukter. – Basindustrin är Sveriges motor och därför har vi ett ansvar att fortsätta bedriva vår verksamhet. Vi kommer inte stänga i något förebyggande syfte utan förhåller oss till myndigheternas direktiv, säger Michael Palo, LKAB:s direktör för Affärsområde Järnmalm, och fortsätter: Det gäller att ha respekt för vår välfärd och för vad basindustrin byggt upp över tid. Konsekvenserna av att stanna allt är förödande och vi har bara börjat se effekterna av covid-19, varsel och fabriker som stänger. LKAB kommer ta sitt ansvar och köra så länge vi kan – utan att ta några risker. 

I dagsläget är LKAB:s produktion inte nämnvärt påverkad men allt tyder på en förändrad marknad. Det är egentligen bara en fråga om när effekterna av covid-19 slår till med full kraft mot LKAB.   – Fabrik efter fabrik stänger och de allra flesta bilfabrikerna i Europa är stängda. Någonstans kommer det att slå tillbaka på oss och vi har bara börjat se tidiga tecken på det. Bromsen kommer – någonstans i systemet, säger Michael Palo.För att möta en annan verklighet i spåren av covid-19 ser LKAB över olika scenarier i ett förändrat marknadsläge. LKAB ser bland annat över möjligheten att dra ner på produktionen, stänga förädlingsverk och att istället genomföra underhållsåtgärder i tider av produktionsbortfall. Att förskjutna underhållsstopp är också en möjlig väg framåt. – Så länge vi har en marknad och personal kommer vi fortsätta vår verksamhet. Då tar vi ansvar, säger Michael Palo. 

Varje enhet har sett över verksamheten för att identifiera kritiska aktiviteter, bemanning och på vilket sätt resurser kan fördelas mellan verksamheterna. Parallellt med det arbetet uppdateras produktionsplanen kontinuerligt, med utgångspunkt från de olika scenarierna, men strategin ligger fast. LKAB ska fortsätta producera. – I nuläget är personalfrågan mest kritisk och beroende på hur myndigheterna väljer att hantera för- och grundskolorna ser vi att personalbristen kommer vara det som först begränsar vad vi klarar av att göra, säger Michael Palo. 

Samtidigt som LKAB har ett stort samhällsansvar för att fortsätta producera har LKAB ett ännu större ansvar för att skydda riskgrupper och bidra till att bromsa smittspridningen. Det ställer krav på flexibilitet och samarbete. – Allt sker i en värdekedja, från gruvorten till hamnen. Det finns inte en enda individ inom LKAB som inte är en del av den värdekedjan. Varenda en av oss är viktig och gör skillnad, säger Michael Palo. Den närmsta tiden blir utslagsgivande för hur väl LKAB tar sig igenom coronakrisen. Därför är varje ton malm och varje ton färdig och levererad produkt avgörande för hur väl LKAB lyckas.  – De båtar som vi får iväg och säljer till de priser vi har i dag, det kommer vi ha med oss hela året, säger Michael Palo.

Covid-19 har onekligen omkullkastat spelplanen och försatt världen i en kris inom loppet av några månader. En oro och rädsla, för nära och kära, den egna hälsan och för samhällsekonomin, har brett ut sig i virusets kölvatten. Därför är det viktigt att kraftsamla kring åtgärder för att begränsa smittspridningen och kring aktiviteter som stärker LKAB i framtiden. – Vi som företag kommer att ta ansvar för LKAB och se till att vi tar oss igenom det här på ett tryggt sätt för att vara starka på andra sidan, säger Michael Palo och fortsätter:  Det blir bättre och det kommer att gå över. Vi har något på andra sidan.