Så gick underhållsstoppet i förädlingsverken KA3 och KK4

26 juni 2020
Byggnader på industriområde
Den 17 juni startade produktionen i förädlingsverken KA3 och KK4 efter ett 14 dygn långt underhållsstopp.

Den 17 juni avslutades underhållsarbetena i KK4 och KA3 ­– fyra dygn efter tidsplanen. Trots en sprucken tidsplan summeras inte underhållsstoppet på något annat sätt än en riktigt framgångsrikt stopp. – Jag tror att det främst beror på vårt klimat, vi har en bra stämning, människor trivs, litar på varandra och tar ansvar, säger David Björnström, tillförordnad sektionschef för förädlingsverken KA3 och KK4 på LKAB i Kiruna.

Underhållsstoppet genomfördes, precis som övriga underhållsarbeten, med särskilda restriktioner kopplade till covid-19.– Beslutet om att genomföra underhållsstoppet utgår från myndigheternas rekommendationer och LKAB:s riskanalys, säger Jan Carlsten, förädlingschef på LKAB i Kiruna.Under 14 dygn har omkring 600 människor realiserat 1741 arbetsordrar vilket innebär att KA3 och KK4 är rustade för produktion ett år framåt, tills nästa underhållsstopp måste genomföras. Totalt inträffade 13 olycksfall varav ett olycksfall med frånvaro. Det är 13 olycksfall för mycket och därför är arbetet för säkra, trygga och olycksfria arbetsplatser en av LKAB:s högst prioriterade frågor. – Vi avbröt samtliga arbeten för att sätta oss ner och reflektera kring vad var och en kan göra för att förhindra ytterligare olycksfall då antalet olyckor skenade iväg. Nyckelpersoner internt och från våra leverantörer steg fram och tog ett stort ansvar. Det märktes på stämningen och vi fick ner antalet händelser, säger David Björnström och fortsätter; – Vi strävar efter ett öppet, inkluderande och tillåtande klimat där vi kan prata med varandra – om allt. Avvikelser och framgångsfaktorer ska komma upp till ytan och alla ska känna sig trygga i att påtala brister. Jag ser en stor förändring där man rapporterar avvikelser och tillbud i en betydligt större utsträckning och det är jättepositivt, säger David Björnström.

Med utgångspunkt från de allmänna rekommendationerna och riskanalysen kopplad till underhållsstoppet genomfördes underhållsarbetena i KK4 och KA3. För att kunna genomföra ett så säkert och tryggt stopp – för alla som arbetar med underhållsarbetena, vidtogs en rad åtgärder.– Lunchtiderna i restaurangen var uppdelade mellan de största aktörerna och samordning har skett i betydligt mindre former, till stor del digitalt. Vi har hela tiden försökt minska de sociala kontakterna men det har tidvis brustit. I rastkurar och hissar tenderar vi att ibland glömma bort den sociala distanseringen, säger Jan Carlsten.Därför valde stopporganisationen att rikta extra stort fokus på dialogen om covid-19 och vikten av att förhålla sig till restriktionerna för att reducera smittspridningen.– Vi har pratat om covid-19 under samtliga samordningsmöten och sett till att ha igång dialogen för att fånga eventuell oro eller avvikelser. Vi måste också påminna varandra och se till att ta ett stort individuellt ansvar för att följa de restriktioner som finns, säger David Björnström.Och på sätt och vis har pandemin bidragit till ett bättre klimat där sammanhållningen stärkts.– Jag tror vi har kommit närmare varandra, så känns det i alla fall. När man har ett bra klimat vågar man prata, uttrycka oro eller säga ifrån när något inte känns bra, säger David Björnström.LKAB fortsätter att ta ett stort samhällsansvar genom att säkerställa att verksamhet kan bedrivas samtidigt som åtgärder vidtas för att bromsa smittspridningen. Genom det minskar belastningen på vården samtidigt som LKAB bidrar till samhällsekonomin genom att fortsätta producera. Med andra ord är underhållsstoppet en nyckelaktivitet för att LKAB ska kunna bidra till välfärden, skapa jobb, betala skatter och vara en aktiv medspelare i samhället.– Att genomföra underhållsarbeten är ett måste för vi klarar inte av att producera utan risk för allvarliga konsekvenser, säger Jan Carlsten och fortsätter;– Vi har arbetat intensivt för att bibehålla vår verksamhet i en tid där det betyder så mycket, för Kiruna och för samhället i stort. Det är en stor utmaning att klara det men vi fortsätter fokusera på framtiden.

Bland de 1741 arbetsordrar som realiserats ryms både större och mindre insatser. Och som vanligt vid ett underhållsstopp uppkommer oplanerade arbeten, när saker och ting synas i sömmarna.– Vi hittade betydande skador i gratetaket efter besiktning, transportbandet för pelletskulorna som ska brännas, och det behövde vi åtgärda. Därför behövde vi också förlänga stoppet. Lyckligtvis hittade vi det nu och inte efter start för det hade det inneburit betydande produktionsförluster, säger David Björnström. – Vi jobbar stenhårt för att hålla fast vid de restriktioner som vi har vidtagit, för nu handlar det om att vara uthålliga och att orka över tid. Risken för smittspridning är inte på något sätt över och vi behöver ständigt påminnas om att arbeta säkert, säger Jan Carlsten. 

Ytterligare exempel på åtgärder kopplat till underhållsstoppet: