Röjning slutförd efter urspårningen på Malmbanan

28 december 2023
Trafikverkets maskin på Malmbanan
Foto: Trafikverket

Ett fullastat malmtåg på väg mot Narvik spårade ur vid Vassijaure på kvällen 17 december. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått för att skapa en överblick, utreda och åtgärda situationen. För LKAB:s del har det bland annat inneburit röjning och bärgning av malmvagnar och lok. En uppgift som nu har börjar gå mot sitt slut.

‒ Arbetet har flutit på bra, trots kyla och mörker, och vi har en regelbunden och god dialog med både Statens Haverikommission och Trafikverket, säger Caroline Wiss, vd LKAB Malmtrafik.
På juldagen, måndag 25 december, slutförde LKAB:s team sin del av röjningen och kunde lämna platsen. Det som är kvar för företagets räkning är att säkerställa att det material som ska skickas ned till Haverikommissionen packas och kommer iväg samt att bärga de kvarvarande 11 vagnarna som står kvar på spåret.
‒ Medarbetar från vagnverkstaden åker upp idag, 28 december, för att göra det. Därefter är det bärgningen kvar och det kommer Kiruna Wagon att hjälpa oss med, men det är inte tidskritiskt i nuläget, säger Catarina Albertsson, sektionschef lok och vagn, LKAB Malmtrafik.

Haverikommissionens personal har lämnat olycksplatsen, men utredningen fortsätter och LKAB bistår även framåt med information, dokumentation med mera.
– Skador på spåret orsakade av ett tåg uppmärksammades av personal på plats. Det är för tidigt att säga vad som orsakat skadorna, eller om de ens har ett samband med urspårningen. Vi har sett att ett hjulpar på en av malmvagnarna skadats. Av försiktighetsskäl har vi därför tagit ur trafik de 40 vagnar som har hjulpar från samma sändning. Nu inväntar vi Haverikommissionens utredning, säger Caroline Wiss.

Det är naturligtvis en hel del kvar att göra för Trafikverket. Omkring 25 000 slipers kommer att behöva bytas på den 15 km långa sträckan mellan Tornehamn och Vassijaure. Slipersbytena påbörjades redan den 23 december och Trafikverket skriver i ett pressmeddelande att arbetet går bra givet väderförhållandena. Även växlar och räls kommer att behöva bytas, snöröjning krävs kontinuerligt och parallellt sker också fortsatt skadeinventering.

‒ Den senaste prognosen för när trafik ska kunna återupptas på Malmbanan norrut är preliminärt satt till den 9 januari och kan komma att ändras beroende på det fortsatta arbetet, men vi förhåller oss till det vi vet i dagsläget tills ny prognos kommer. Trots omständigheterna så vill jag passa på att ge en stor eloge till alla som jobbat den här senaste veckan, en fantastisk kraftsamling och ett verkligt gott samarbete mellan alla inblandade, säger Linda Bjurholt, logistikchef LKAB.