Prospekteringsborrning i Kiruna C startar i vår

23 mars 2020
Karta över undersökningsplatser i centrala Kiruna
Kartan visar borrplatser i centrala Kiruna

LKAB kommer att börja prospekteringsborra från markytan i centrala Kiruna så fort det blir barmark. Borrningarna görs för att få information om geologin mellan Kiirunavaara och Luossavaara.

— Två av de totalt fem planerade borrplatserna är i områden där människor vistas regelbundet. Vi gör självklart allt vi kan för att minimera störningarna för Kirunaborna i allmänhet och de närboende i synnerhet, säger Laura Lauri, specialist inom prospektering på LKAB i Kiruna.

Borrningarna kommer troligtvis att starta i maj, och pågår sedan under hela barmarksperioden. För att minska störningarna för närboende och förbipasserande kommer borrningar enbart att ske vardagar kl 06:00-22:00. Prospekteringsborrningarna går från markytan och till ungefär 1 000 meters djup. Geofysiska mätningar kommer sedan att göras i borrhålen. Det finns alltid personal på plats under tiden borriggarna är i gång och borrplatserna kommer att stängslas in av säkerhetsskäl.