Ny version av LKAB:s leverantörshandbok

6 april 2022

En ny version av leverantörshandboken finns nu att läsa och ladda ner.

En revidering av tidigare version är gjord. De uppdaterade styckena berör kollektivavtal och försäkringsregler, informationssäkerhet och cybersäkerhet, GDPR, heta arbeten, elsäkerhet, hantering av spill och utsläpp, uppställningsytor och etableringar, fordonsförare, samt parkering och uppställning av fordon.

Leverantörshandboken revideras en gång per år och hittas på våra leverantörssidor under informationen till befintliga leverantörer: lkab.com/leverantorer.

Den engelska versionen finns här: lkab.com/suppliers.