Ny version av LKAB:s leverantörshandbok släppt

7 februari 2018
Handbok

En ny version av LKAB:s leverantörshandbok har släppts. Ett helt nytt stycke handlar om hur du rapporterar misstänkta brott. Övriga förändringar handlar om att förtydliga redan befintliga rutiner.

Version 1.5 av Leverantörshandboken börjar gälla från 1 februari 2018. Helt nytt i den här versionen är att LKAB har infört ett whistleblower-system som även leverantörer har möjlighet att använda när inte de vanliga kontaktvägarna är möjliga att kommunicera via. De förtydliganden som har gjorts rör Bryt & Lås-rutinen, personlig skyddsutrustning och fotografering.

– Det som är viktigt att komma ihåg är att det kan finnas divisionsspecifika tillägg till rutiner som du som utför arbete är skyldig att ta reda på. Efterlevnad är avgörande för att undvika tillbud och olyckor, säger Linda Karlsson, arbetsmiljöstrateg på arbetsmiljöavdelningen.

Läs mer om LKAB:s regler och rutiner i leverantörshandboken, som finns att läsa här.