Ny version av LKAB:s leverantörshandbok är ute

1 april 2020
handbok framsida

LKAB:s leverantörshandbok version 1.7 har släppts. En förändring som nu införs är att LKAB i nya eller omförhandlade kontrakt endast tillåter två underentreprenörsled.– Grunden till att vi gör den här förändringen är att vi vill förbättra arbetsmiljöarbetet, säger Caroline Wiss, inköpschef på LKAB.

Kommunikationen med alla parter förbättras genom färre led av underentreprenörer.

– Ju kortare led desto bättre dialog med våra leverantörer och underentreprenörer kommer vi att få. Det ger oss ökade möjligheter att jobba med effektivare arbetsmiljö- och kulturförebyggande frågor tillsammans med entreprenörerna. Rent praktiskt ser vi att kraven som vi ställer på hur vi ska jobba med arbetsmiljö försvinner efter vägen om det blir för många led, säger Caroline Wiss.

I praktiken kan samma leverantörer fortsätta att göra jobb för LKAB. Skillnaden är att företagen behöver organisera sig på ett annat sätt.

– Huvudentreprenörerna får maximalt anlita underentreprenörer i två led. Det innebär att de måste ha fler leverantörer direkt underställda sig. Det första ledet måste ta ett större ansvar, säger Caroline Wiss.

Övriga förändringar i LKAB:s leverantörshandbok handlar om uppdaterad leverantörsuppförandekod, trafiköverträdelser, larmnummer och hantering av utsläpp.

Du hittar leverantörshandboken här