Ny version av Leverantörshandboken ute nu

11 januari 2019
framsida på en handbok

Leverantörsuppförandekoden, regler kring kemiska produkter, radon, hantering av spill och utsläpp, samt GDPR är de områden som har lagts till eller justerats i LKAB:s Leverantörshandbok version 1.6.

– De flesta uppdateringarna vi har gjort i handboken handlar om förändringar i svensk lag som vi måste förhålla oss till och anpassa vår verksamhet efter, säger Linda Karlsson, strategisk arbetsmiljöutvecklare på LKAB.

Vad gäller kemiska produkter är det viktigt att kontroller görs löpande för att säkerställa korrekt lagring och hantering. När produkten inte längre behövs ska den föras ut eller hanteras av kontaktperson för att det ska vara känt vilka kemikalier som LKAB lagerhåller.

– Inom området radon har det skett förändringar inom lagstiftningen som även påverkar leverantörer, säger Linda Karlsson.

Leverantörsuppförandekoden tydliggör kraven inom områden som mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö, krisberedskap och brandskydd, samt affärsetik.

– Genom att jobba med de här frågorna säkerställer vi att vi samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar gällande hållbarhet och som har ambitionen att utvecklas, säger Mats Stålnacke, chef för hållbara inköp på LKAB.

Kraven baseras på Global Compacts tio principer, UNICEF:s ”Childrens Rights and Business Principles”, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.LKAB:s leverantörshandbok finns på svenska och engelska och kan läsas eller laddas ner på lkab.com/leverantorer/.