Ny teknik för koldioxidfri asfalt presenteras men incitament behövs

20 oktober 2021

Projektet SMMART har utvecklat teknik för uppvärmning av asfalt där magnetit och mikrovågor spelar en viktig roll. Målet är att utveckla en kommersiellt gångbar metod för koldioxidfri asfaltläggning.

SMMART-projektet (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) samlar hela värdekedjan inom asfaltbranschen och har nyligen lämnat sin slutrapport. Man har utvecklat och testat teknik för mindre skala, som visar goda resultat med elektrifiering av uppvärmningsprocessen. Nästa utmaning är att skala upp tekniken. Men här riskerar asfaltbranschens tidigare framsteg med fossilfrihet att bli ett hinder.

Elektrifiering nästa steg efter fossilfria bränslen

Varje år produceras 8 miljoner ton asfalt i Sverige vilket medför utsläpp motsvarande en procent av landets samlade utsläpp. Men de senaste åren har företagen i Sverige aktivt verkat för att minska dessa och allt mer gått över till fossilfria bränslen. Tack vare kolets kretslopp binds koldioxid i den växande biomassan (skog och andra växter) och man kan uppnå neutralitet eller till och med skapa en kolsänka. Det är ett viktigt bidrag till Sveriges mål att vara koldioxidneutralt till 2045. Men viljan att ersätta fossila bränslen med biobränslen riskerar också att utgöra ett hinder för nästa steg, koldioxidfrihet genom elektrifiering.

SMMART mikrovågsteknik

Inom det Vinnova-finansierade projektet SMMART utvecklar LKAB och samarbetspartners (Ecoloop, Combitech, Skanska, Nynas, Glasir, GeoArc, Luleå tekniska universitet, Trafikverket och VTI) en mikrovågsbaserad teknik för uppvärmning av asfalt med inblandad magnetit.

Projektets styrka är parternas gedigna kunskap och erfarenhet inom asfaltläggning, mikrovågsteknik och magnetit.– Det är samma mikrovågsteknik som var och varannan människa har hemma i mikrovågsugnen hemma i köket. Fördelen med mikrovågor är att vi har både ett elektriskt och ett magnetiskt fält som hjälper till med uppvärmningen, säger Christoffer Eek, Affärsutvecklare Combitech.

Mobilt batterisystem kan lösa elförsörjningen

För att utveckla en värdekedja som är helt fossilfri så har projektet tagit hjälp av Vattenfall, Northvolt och Scania. Tanken är att man har en fossilfri logistikkedja hela vägen från uppladdning till den plats man vill ha kraften.

Premiera elektrifiering i offentlig upphandling nödvändigt

Framgångarna till trots finns mycket arbete kvar att göra för att skala upp tekniken. Men idag saknas incitament för att företag ska investera vidare. Cecilia Jernunger, Projektledare på LKAB delar några reflektioner kring nästa steg för projektet och industrin:– Idag premieras användningen av biobränslen i upphandlingar. Det är bra men riskerar också att vara kontraproduktivt för nästa steg, att införa elektrifierad teknik. Det behövs incitament i offentliga upphandlingar som minskar risk och gör det attraktivt att investera i morgondagens koldioxidfria teknik. Det ena behöver inte utesluta det andra, och vi kommer jobba vidare med denna utveckling.

SMMART och de globala målen för hållbar utveckling

Projektet jobbar för de globala målen 3, 9, och 12

3. God hälsa och välbefinnande, minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

12. Hållbar konsumtion och produktion, säkerställa hållbara konsumtions och produktionsmönster