Ny inköpschef på LKAB

8 november 2016

Roger Hansson är ny inköpschef hos LKAB. Han har tidigare varit sektionschef på inköp, support & hållbara inköp hos LKAB. Här delar han med sig av sina tankar kring hållbart och effektivt inköpsarbete.

– LKAB har stort fokus på hållbarheten i inköpsarbetet. Vi vill göra resan tillsammans med våra leverantörer för att vi gemensamt ska utvecklas till mer hållbara företag. Hållbarhet är ett stort begrepp, det handlar om säkerhets-, miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer som alla ska vägas in. Det är viktigt att vara medveten om riskerna och att arbeta för att minimera dem i alla led. För att vara leverantör till LKAB gäller idag att man godkänt våra baskrav på området, det är första steget. Vi tittar sedan på en mängd faktorer som spelar in och besöker också vissa utvalda leverantörer för att se hur de jobbar med frågan idag och hur vi tillsammans kan utvecklas mer hållbart.

– Vi vill uppnå en högre grad av effektivt nyttjande av tillgänglig och framtida teknik och utrustning. För att göra det skapar LKAB strategiska och långsiktiga leverantörssamarbeten med branschens främsta aktörer. Vi har också ett ökat fokus på främmade tjänster och konkurrensutsättning, säger Roger Hansson.